Çiftçi Üretemiyor, Halk Yeterli Gıdaya Ulaşamıyor

Haber

SOL PARTİ TARIM ÇALIŞMA GRUBU TARIM BÜLTENİ - 1

Tarım politikaları piyasaya ve tekellere göre düzenlenirken çiftçi üretemiyor, halk yeterli gıdaya ulaşamıyor

Gıda üretimi küresel serbest piyasaya teslim ediliyor, şirketler lehine düzenleniyor. Gıda tedariği artan şekilde dışa bağımlı hale geliyor. Gıda üreticileri yoksulluğa mahkum ediliyor, çiftçiler işçileşiyor. 

Bu düzen kırdan geçinenler, köylüler, tarım işçileri, balıkçılar, tüketiciler, kadınlar, gençler için, doğa için ciddi bir tehdit ortaya çıkarıyor: Gıda Krizi

Gıda sisteminin şirketlere, piyasaya, tekellere göre düzenlenmesi son bulmalı. Halkın ihtiyaçlarına göre, yerel üretimi güçlendiren ve üreticiyi gözeten bir gıda sistemine yönelik tarım politikaları oluşturulmalı.

Açlık artıyor, yeterli gıdaya ulaşılamıyor

Şirketlerin gıda sistemi kıtlık, açlık, salgın gibi riskler doğuruyor. Pandemi sürecinde bu risklerin artış gösterdiği biliniyor. Gıda üretimi tüm dünyada neredeyse durma noktasına gelirken, yoksul kesimler yeterli gıdaya erişemiyor, açlık sınırı artıyor. Tüm bunlara rağmen hükümet mevcut gıda sistemi karşısında halkı korumuyor. Çiftçinin ürününü pazara ulaştırmasını sağlayamıyor. Gıda sisteminin kriz yaratan şirket kontrolüne dayalı işleyişini sürdürmeye devam ediyor.

Elverişli tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı son bulsun

Sağlıklı gıda üretimi için ihtiyacımız olan tarım arazilerinin, meraların, ormanların artan şekilde tarım dışı uygulamalara maruz kaldığına; havayı, suyu, doğal yaşamı kirleten yatırımlara açıldığına şahitlik ediyoruz. 

Elverişli tarım arazilerinin işlev dışı kullanımına izin veren proje ve politikalar ekolojik yıkımı, iklim krizini hızlandırıyor, çiftçilerin yoksullaşmasına, üretimden kopmasına neden oluyor. 

Tarım arazilerine planlanan maden, enerji, turizm gibi amaç dışı kullanıma yönelik her türlü yatırım derhal sonlandırılmalı. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Projesi gibi meraların ve hazine arazilerinin işlevi dışında kullanılmak üzere şirketlere tahsis edileceği projeler iptal edilmeli.

Torba yasa geri çekilsin!

Maden ve enerji şirketlerine vergi muafiyetleri ve ruhsatsız faaliyet yürütme gibi türlü imtiyazlar öneren torba yasa geri çekilmeli. Bu teklif, madencilik faaliyetinin yapıldığı bölgelerde yaşayan ve tarımla uğraşan köylüler başta olmak üzere kırdan geçinenleri yoksullaştıracak biçimde zarara uğratacaktır. Tasarı ile hükümetin piyasalaştırma hamlelerini hızlandırmaktan başka bir amaç güdülmediği açıktır. Hükümetin görevi özel sektör işleyişini kolaylaştırmak ve hızlandırmak olmamalıdır. Ayrıca, bu tür projelerin kamuya vereceği zararının halktan karşılanması son bulmalıdır.

Gıda ithalatında gümrük vergisinin sıfırlanması yerel üretimi sıfırlar

Geçtiğimiz haftalarda buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisinin sıfırlanması kararı alınmıştır. Dünya Ticaret Örgütü'nün gümrük vergisinin sınırlanması kararının uzantısı olarak düşünebileceğimiz bu uygulama ile tarım ve gıdanın şirket kontrolüne geçmesi hızlanacaktır. Ayrıca, çiftçinin zarar ederek üretimden kopmasına neden olarak yerel üretimi olumsuz etkileyecektir. 

Doğal kaynakları kirleten üretim yöntemlerinden vazgeçilmeli

Endüstriyel tarım uygulamaları gıda üretimini tamamen şirketlerin denetimi altına sokmaktadır. Bu uygulamalar böylece biyoçeşitliliği yok etmekte, doğal kaynakları kirletmekte ve sonuçta canlıların  varlığına tehdit oluşturmaktadır. Endüstriyel tarımdan vazgeçilmeli ve ekosistemin devamlılığına dayanan üretim biçimi olarak agroekolojik üretim benimsenmelidir.

Gıda krizi, halkın gıda egemenliği ile aşılabilir

Halkın ihtiyaçlarını dikkate almayan yapılandırmalar, kar odaklı şirket tarımı, iklim krizi, ekolojik deformasyon, finansal spekülasyon ve bunlarla ilişki olarak yoksulluk ve açlık ile ilgili bir gıda krizini deneyimliyoruz. Hükümetin tarım politikası iflas ediyor. Krizden çıkış için tek seçenek halkın gıda egemenliğinin kurulmasından geçiyor. 

Halkın yeterli gıdaya ulaşmasının yolu üretici ve tüketicilerin bir arada örgütlediği gıda sisteminin, halkın gıda egemenliğinin kurulmasıyla sağlanabilir. Köylülerin ve küçük çiftçilerin kendi topraklarında yerel tohumlarıyla, doğayla dost, sağlıklı gıdalar üretmesine dayanan gıda egemenliği, yeterli gıdaya ulaşmanın, açlığı sonlandırmanın, ekosistemi korumanın, gezegeni soğutmanın, salgınları engellemenin başlıca yoludur.

 

 

Şeriata, Hilafete, Karanlığa Karşı Birlikte Yürüyelim

Aydınlık Ülke Yürüyüşleri

27.02.2024

Pusulada SOL Var

Devrimci Demokratik Cumhuriyet için SOL Var

23.02.2024

Sefalet Ücretini Reddediyoruz

Haklarımız İçin Mücadeleye

13.12.2023

DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET YOLUNDA İLERİ

18-19 Kasım 2023 Program-Tüzük Konferansı Sonuç Bildirisi

01.12.2023