Güvencesiz Eğitimciler Forumu

Haber

GÜVENCESİZ, ATAMASI YAPILMAMIŞ EĞİTİMCİLER FORUMU GERÇEKLEŞLEŞTİ 
SESLERİMİZ BULUŞSUN, SESSİZLİK BOZULSUN
ACİL TALEPLERİMİZ İÇİN BİR ARAYA GELİYORUZ

Ülkemizde uzun zamandır eğitimin, devletin üzerinde yük olarak görüldüğü bir süreci yaşıyoruz. Eğitimin piyasacı bir mantıkla düzenlendiğine ve tüccarlara devredildiğine tanık oluyoruz.  

Türkiye’de her yıl yüzlerce irili ufaklı özel okul açılıyor. Özel okul sayısı, toplam okul sayısının %20’sine denk gelecek ölçüde yayılmıştır. 

Bizler bu okullarda güvencesiz çalışma koşullarında çalışan 200 bine yakın öğretmeniz. Ayrıca haftalık, günlük, saat başı ücret karşılığında sigortasız, esnek şartlarda çalışmak zorunda bırakılan sayımız binlerce olan öğretmenleriz.

Bizler eğitim fakültelerinden mezun olmuş mesleği öğretmenlik olan eğitimcilerken; özel okullarda, dershanelerde görevi sınavlara öğrenci hazırlamakla sınırlandırılan, özel okulların reklamını yapmaya itilen ve her türlü pedagojik yaklaşımdan uzak bir eğitim vermeye zorlananlarız.

AKP iktidarı eğitimdeki başarısızlığı ve maliyeti özel sektörle paylaşmakta çok kararlı davranıyor. Bakan Selçuk “eğitimdeki en büyük sorun öğretmen maliyetleri” diye açıklama yapalı çok kısa bir süre oldu. Bu itirafın anlattığı gerçek çok açık; Dershaneler ve özel okullarda;

Önemli bir kısmımız sigortasız, asgari ücrete ve daha da düşük ücretlerle, haftada altı gün ve günde ortalama 10 saat çalışan; yıllık sözleşmelerle, mobbing ve performans baskısıyla ve ‘müşteri’ memnun etmeye zorlanarak çalışan yüzbinlerce güvencesiz eğitim emekçileriyiz… 

Devlet okullarında;

KPSS, mülakat sınavı derken zar zor atandıktan sonra, kadrolu öğretmenle aynı işi yapmamıza rağmen sözleşmeli olarak 3 yıl çalıştırılanlarız,

Devlet okullarında ‘’Ücretli Öğretmen’’ adıyla asgari ücretin yarı fiyatına, karın tokluğuna öğretmenlik yapmak zorunda kalanlarız.

İnşaatlarda, marketlerde, sokaklarda ve intihar mektuplarında;

Öğretmenlik eğitimini tamamlamış, meslek hayali kurarak eğitim fakültesini bitirmiş ancak ataması yapılmadığı için farklı işlerde çalışmak zorunda kalanlarız. İş bulamayanların ise intihar ederek yaşamına veda etmek zorunda bırakılan yarım milyondan fazla ataması yapılmayan öğretmenleriz...

Seslerimiz buluşsun, bu sessizlik bozulsun!

Hayatlarımız ve mesleğimiz için mücadele etme kararlılığıyla buluştuğumuz Güvencesiz Eğitimciler Forumu’nda hep birlikte belirlediğimizAcil taleplerimiz şunlardır:

-     Sözleşmeli çalışma kaldırılsın, süresiz çalışma hukukuna geçilsin,

-    Esnek, güvencesiz çalışma koşulları kaldırılsın,

-    Tüm öğretmenler için eşit işe eşit ücret uygulanmalıdır,

- Ataması yapılmayan öğretmenlerin atanması için gerekli kontenjanlar açılmalıdır,

-    2016’dan beri uygulanan mülakat sınavı, güvenlik soruşturması ve arşiv kaydı uygulamalarına son verilmelidir,

-     Salgından sonra özelde çalışan 27 bin öğretmen arkadaşımız işten çıkarılmıştır. İşten çıkarılmalara son verilmelidir. Bu dönemde ücretsiz izne çıkarılan öğretmenler işlerine geri dönmelilerdir,

-  Atama yapıldıktan sonra uygulanan 3 yıllık sözleşmeli çalışma kaldırılarak sözleşmeli/ kadrolu çalışan ayrımına son verilmelidir.

-   Kamu okullarında uygulanan ‘’ücretli öğretmen’’ uygulamasına son verilmelidir.

- Vakıf üniversitelerinde geçici/sözleşmeli çalışma koşulları kaldırılmalıdır,

-   Öğrencilerimizi birer yarış atı gibi hazırlandığı gericilikle donanmış piyasacı eğitim sistemi değiştirilmeli; yerine nitelikli, bilimsel, kamucu, laik bir eğitim anlayışı geliştirilmelidir.

Bizler bu taleplerimizi hayata geçirmek için yola çıkıyoruz. Sesimizi okullardan kampüslere yayıyoruz. Bir araya geliyor, bizlere dayatılan güvencesiz çalışma ve işsizlik şartlarına karşı örgütleniyoruz. 

Tüm meslektaşlarımızı bu mücadeleye omuz vermeye çağırıyoruz.

SOL Parti Güvencesiz Eğitimciler Forumu 

02.04.2021

Şeriata, Hilafete, Karanlığa Karşı Birlikte Yürüyelim

Aydınlık Ülke Yürüyüşleri

27.02.2024

Pusulada SOL Var

Devrimci Demokratik Cumhuriyet için SOL Var

23.02.2024

Sefalet Ücretini Reddediyoruz

Haklarımız İçin Mücadeleye

13.12.2023

DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET YOLUNDA İLERİ

18-19 Kasım 2023 Program-Tüzük Konferansı Sonuç Bildirisi

01.12.2023