Felaket İktidarı İş Başında!

Haber

Gece yarısı yayımlanan bir yönetmelik değişikliği ile zeytinliklerimizin ardından şimdi de sit alanlarımız talan edilmek, RES'lere, GES'lere, HES'lere, entegre tesislere ve turizme açılmak isteniyor. İzin vermeyeceğiz!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sesleniyoruz: 

Tüm doğal alanları şirket talanına açarak iklim krizini durduramazsınız!
Yaşam alanlarımızdan, ekosistemden, canlıların yuvasından, doğal sit alanlarımızdan elinizi çekin! 
Yönetmelik değişiklikleriyle koruma ilkelerini, kamu yararını delik deşik etmekten vazgeçin!

Felaket iktidarı ekonomik krizin acısını doğal alanları, tarım arazilerini, zeytinlikleri piyasaya açarak dindirmeye çabalıyor. Nafile! Ekolojik kriz gibi ekonomik krizden de çıkışın tek yolu felaket iktidarını  alaşağı etmekten geçiyor.

Ortak varlıklarımız üzerinde tasarruf hakkımızı, kamusal haklarımızı gasp edip özel çıkarlara göre eğip bükerek şirketlere sunmanıza izin vermeyeceğiz!

Şeriata, Hilafete, Karanlığa Karşı Birlikte Yürüyelim

Aydınlık Ülke Yürüyüşleri

27.02.2024

Pusulada SOL Var

Devrimci Demokratik Cumhuriyet için SOL Var

23.02.2024

Sefalet Ücretini Reddediyoruz

Haklarımız İçin Mücadeleye

13.12.2023

DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET YOLUNDA İLERİ

18-19 Kasım 2023 Program-Tüzük Konferansı Sonuç Bildirisi

01.12.2023