Felaket İktidarı İş Başında!

Haber

Gece yarısı yayımlanan bir yönetmelik değişikliği ile zeytinliklerimizin ardından şimdi de sit alanlarımız talan edilmek, RES'lere, GES'lere, HES'lere, entegre tesislere ve turizme açılmak isteniyor. İzin vermeyeceğiz!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sesleniyoruz: 

Tüm doğal alanları şirket talanına açarak iklim krizini durduramazsınız!
Yaşam alanlarımızdan, ekosistemden, canlıların yuvasından, doğal sit alanlarımızdan elinizi çekin! 
Yönetmelik değişiklikleriyle koruma ilkelerini, kamu yararını delik deşik etmekten vazgeçin!

Felaket iktidarı ekonomik krizin acısını doğal alanları, tarım arazilerini, zeytinlikleri piyasaya açarak dindirmeye çabalıyor. Nafile! Ekolojik kriz gibi ekonomik krizden de çıkışın tek yolu felaket iktidarını  alaşağı etmekten geçiyor.

Ortak varlıklarımız üzerinde tasarruf hakkımızı, kamusal haklarımızı gasp edip özel çıkarlara göre eğip bükerek şirketlere sunmanıza izin vermeyeceğiz!

TARİKATLAR İKTİDARINI DEFEDELİM

ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENLİĞİ İÇİN

07.12.2022

SAVAŞ ÇÖZÜM DEĞİL!

Atılan sayısız bomba, kaybettiğimiz binlerce insan yıllarca toplumu birbirine düşman etti.

21.11.2022