FATURAYI SARAY ÖDESİN

Türkiye büyük bir toplumsal bunalımın eşiğinde! Ekonomiyi Batırdılar
 Faturayı Saray Ödesin

Haber
Ekonomiyi Batırdılar

Faturayı Saray Ödesin

Türkiye büyük bir toplumsal bunalımın eşiğinde!
 
AKP ekonomi politikalarıyla yoksullardan zenginlere büyük bir servet transferi gerçekleştiriyor. 
 
Mega şirketler büyük kar oranlarına ulaşırken emekçi halk zamlar altında inim inim inletiliyor. 
 
Doğalgaz ve elektriğe yapılan yeni zamlarla enerjiye erişmek de imkansız hale geliyor. Gıdadan barınmaya, ulaşımdan eğitim ve sağlığa en temel insani ihtiyaçlar dahi karşılanamıyor. 
 
Türkiye bu krizden çıkmak için öncelikle bu yağmacı, zengin dostu AKP iktidarından kurtulmak zorundadır. 
 
Ancak bu da tek başına yeterli değildir! Bu piyasacı, sermaye yanlısı, zenginleri koruyan ekonomi politikaları terk edilmelidir. 
 
Krizden halkçı bir çıkış mümkündür ve zorunludur. SOL Parti, aşağıdaki mücadele hedefleri doğrultusunda bunun için mücadele edecektir. 
 
1- Zamlar geri alınmalı, borç nedeniyle kimse elektrik ve doğalgazdan yoksun kalmamalıdır. Asgari ücretin yüzde 10’una kadar faturalar kamu bütçesinden karşılanmalıdır. İnternet parasız olmalıdır. Enerji şirketleri başta gelmek üzere özelleştirilen tüm iletişim ve enerji üretim ve dağıtım yapısı kamulaştırılmalıdır. 
 
2- Eğitim ve sağlık bir haktır, devlet eliyle herkese eşit, ücretsiz ve nitelikli olarak sunulmalıdır. Servet biriktirme aracına dönüşmüş özel okul ve özel hastaneler kamulaştırılmalıdır. 
 
3-Barınma haktır, devlet tüm öğrencilerin barınma sorununu ücretsiz olarak çözmelidir. Bunun için kamu kaynaklarıyla büyütülmüş tüm tarikat ve cemaat yurtları kamulaştırılmalıdır. Gençlerin KYK borçları silinmeli, icralar durdurulmalı ve ücretsiz eğitimin parçası olarak karşılıksız burs verilmelidir.
 
4- Herkese yurttaşlık temel geliri ödenmelidir. Her kişiye ülkenin yurttaşı, toplumsal varlıkların paydaşı olması sıfatıyla bütçeden yurttaşlık temel geliri ödenmelidir. 
 
5-Halkın ihtiyaçlarını karşılamak üzere kademeli olarak servet vergisi uygulanmalıdır. Emekçilerin ödediği dolaylı vergilerin payı azaltılmalı, yıllardır yoksulların cebinden zenginlerin kasasına yapılan servet transferi sona erdirilerek servet vergisi hayata geçirilmelidir.
Şeriata, Hilafete, Karanlığa Karşı Birlikte Yürüyelim

Aydınlık Ülke Yürüyüşleri

27.02.2024

Pusulada SOL Var

Devrimci Demokratik Cumhuriyet için SOL Var

23.02.2024

Sefalet Ücretini Reddediyoruz

Haklarımız İçin Mücadeleye

13.12.2023

DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET YOLUNDA İLERİ

18-19 Kasım 2023 Program-Tüzük Konferansı Sonuç Bildirisi

01.12.2023