Erdoğan Aday Olamaz

YSK’ya İtiraz Ettik Anayasa Açık

Haber

YSK’ya İtiraz Ettik 
Anayasa Açık 
ERDOĞAN ADAY OLAMAZ

Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanı adaylığına başvuru yaptı. Anayasa açıktır, “bir kişi en fazla iki kez Cumhurbaşkanı” olabilir.

YSK, anayasanın gereğini yerine getirmeli, Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylık başvurusunu reddetmelidir. 

Anayasaya aykırı olarak verilecek bir kararın sorumlularının bugün de yarında takipçisi olacağız.

İtiraz Dilekçemiz 

 

 

 

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA

 

BAŞVURAN            : SOL Parti Genel Merkezi

                                   Kocatepe Mah. Mithatpaşa Cad. NO:58/12 Çankaya/ANKARA

                       

KONU                                   : Cumhurbaşkanlığı adayı gösterilen Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığına itirazımızdır.

 

İTİRAZ TARİHİ     : 21.03.2023

 

AÇIKLAMALAR   :

 

Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde, Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmiştir. Aşağıda ayrıntıları ile açıklayacağımız nedenlerle Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adaylığına SOL Parti olarak itiraz ederiz.

 

  1. DÖNEM ENGELİ

 

Recep Tayyip Erdoğan, 10.03.2023 tarihinde Anayasa’nın 116/2’nci maddesi uyarına seçimlerin yenilenmesi kararı almıştır.

 

Anayasa’nın 2007 yılında değiştirilen 101/2’nci maddesine göre, “Cumhurbaşkanı’nın görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.”

 

Anayasa’nın 101. maddesinde 2017 yılında değişiklik yapılmış ise de 101/2’nci fıkra içeriğinde yani bu fıkrada bir değişiklik yapılmamıştır.

 

2017 yılında Anayasa’da değişiklik yapılırken, Cumhurbaşkanı’nın yetki ve görevleri de artırılmış, ancak bu değişiklik öncesindeki seçimlerin 101/2’nci maddesi dışında kaldığı yolunda Anayasa’ya bir geçici madde de konulmamıştır.

 

Erdoğan, 2014 ve 2018 yıllarında 2 kez Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Seçimlerin yenilenmesi kararı, TBMM tarafından değil Cumhurbaşkanı tarafından alındığı için Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa’nın 101/2, 116/3’ncü maddelerindeki ve 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçim Yasası’nın 3/2’nci maddesindeki düzenlemeler uyarınca Cumhurbaşkanı adayı gösterilemez.

 

Yasama organının bazı konularda çıkarabileceği yasaları, Cumhurbaşkanı’nın kararname adı altında çıkarabilmesi nedeniyle, adaylık engeline rağmen yapılan işlemle İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 1. Protokolü’nün 3. maddesine de aykırılık yaratılmıştır.

 

SONUÇ VE TALEP           : Açıklanan ve re’sen göz önüne alınacak nedenlerle, itirazın kabulü ile Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adaylığı koşullarını taşımamasına rağmen aday gösterilmesinin karşısında, adaylığının kabul edilmemesine karar verilmesini talep ederiz. 21.03.2023

 

SOL Parti Genel Merkezi

 

Şeriata, Hilafete, Karanlığa Karşı Birlikte Yürüyelim

Aydınlık Ülke Yürüyüşleri

27.02.2024

Pusulada SOL Var

Devrimci Demokratik Cumhuriyet için SOL Var

23.02.2024

Sefalet Ücretini Reddediyoruz

Haklarımız İçin Mücadeleye

13.12.2023

DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET YOLUNDA İLERİ

18-19 Kasım 2023 Program-Tüzük Konferansı Sonuç Bildirisi

01.12.2023