HALKIN KENDİNİ KURTARACAĞI SOL BİR ÇIKIŞ ZORUNLUDUR

Başka Bir Yol Üçüncü Bir Seçenek Var

Haber

Çöken Ülkede NAS, TÜSİAD ve Ötesi
HALKIN KENDİNİ KURTARACAĞI
SOL BİR ÇIKIŞ MÜMKÜN OLDUĞU KADAR ZORUNLUDUR

 

Din Bezirganlığı da Çözüm Olamaz
Bu Rejimin Çöküşü Yakındır

Türkiye ekonomisi sorumsuz, yetersiz, yolsuzluklara batmış bir kadro elinde korkunç bir felakete sürüklendi. Halk açlığa mahkum ediliyor. Raflar giderek boşalıyor, ekmek kuyrukları uzuyor. Başkanlık sistemi denilen bu ucube tek adam rejimi işlemiyor. Erdoğan işleri daha da batırdıkça daha da dine sarılıyor. Şeriat hükümleri sayıp din bezirganlığı yaparak krizi yadsımaya çalışıyor. Halkı açlığa talim etmeye çağırıyor! Hiçbir inandırıcılığı kalmamış bu rejimin çöküşü yakındır.

Çıkış TÜSİAD’da, 
AKP Nostaljisinde, IMF’de Değil!

Bu çürümüş ekonomik sistemin alternatifi bu sömürü düzenini ihya etmek olamaz. TÜSİAD’a başvurarak, çıkış bulunamaz. AKP’nin ilk yıllarında ekonomi yönetiminde bulunmuş, şimdi ise muhalif alımlarla caka satan bazı şahısların nostaljik hikayeleriyle ülke düzlüğe çıkamaz. TÜSİAD’ın da özlemini çektiği; AKP’nin o "ilk yıllarının" ağır faturası bugünkü yoksulluktur. Hepimize ait kamu işletmeleri özelleştirmelerle yok pahasına satılmış, tarım neredeyse tasfiye edilmiş, dış borç hızla artırmıştır. Halkın önemli bir kesimi kredilerle borç batağına sürüklenmiştir. Sermayenin sınırsız iktidarını reddediyoruz!

Başka Bir Yol
Üçüncü Bir Seçenek Var

Halktan yana bir çıkış için üçüncü bir seçenek daha var. Ekonomide kamuculuğun, kamu çıkarlarının öne çıkartıldığı, özelleştirilen kamu işletmelerinin bir bir geri alındığı bir yol. Başta eğitim ve sağlık olmak üzere kamu hizmetlerinin her yurttaşa eşit, kaliteli ve parasız ulaştırıldığı bir yol. Krize karşı herkese yurttaşlık desteğinin sağlandığı; süper zenginlerden alınacak servet vergisiyle ekonomik adaletin sağlandığı bir düzen. Halkın borç denetim komiteleriyle büyük müteahhitlere döviz cinsi ödemelerin sonlandırıldığı, toplum yararına kullanılmamış ‘tiksindirici borçların’ ödemelerinin askıya alındığı halkçı ve toplumcu bir seçenek var!

Ancak zenginin daha cok zenginlestigi bu düzeni bitirecek olan bir çözüm, bugün sermaye dostu muhalefet tarafından görmezden geliniyor. Varsın  onlar gerici restorasyon programlarıyla kendilerini kurtarmanın peşine düşsün, halkın kendini kurtaracağı bir SOL çıkış bugün mümkün olduğu kadar zaruridir de.

Şeriata, Hilafete, Karanlığa Karşı Birlikte Yürüyelim

Aydınlık Ülke Yürüyüşleri

27.02.2024

Pusulada SOL Var

Devrimci Demokratik Cumhuriyet için SOL Var

23.02.2024

Sefalet Ücretini Reddediyoruz

Haklarımız İçin Mücadeleye

13.12.2023

DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET YOLUNDA İLERİ

18-19 Kasım 2023 Program-Tüzük Konferansı Sonuç Bildirisi

01.12.2023