Diyanet Devlet Değildir

Diyanet Devlet Değildir

Haber

DİYANET DEVLET DEĞİLDİR
YENİ BİR YAŞAM, ÖZGÜR BİR GELECEK İÇİN
LAİKLİĞİ KAZANMAK İÇİN OMUZ OMUZA VERELİM

 

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cuma günü, baştan sona ayrımcılık, nefret, gericilikle dolu, bilim düşmanı bir hurafe ortaya attı. 

Diyanet son açıklamasında da bir kez daha kadınları ve LGBTİ+'leri hedef gösterdi! Bu açıklamayı eleştiren Ankara Barosu’na soruşturma açıldı, en son Cumhurbaşkanı Erdoğan da Diyanet’e yönelik eleştirileri devlete bir saldırı olarak nitelendirdi.

Oysa devlet denilince hele bugünlerde herkese ücretsiz sağlık hizmeti sunabilen, milyonlarca emekçiyi çalışmak zorunda bırakmayan, ücretli izin adı altında 1177 TL sefalete mahkum etmeyen, işsiz kalan yurttaşlara omuz verebilen bir sosyal devletten söz edilmesi beklenirdi. Ama sosyal devlet yok edildi, kamusal birikimler yağmalandı ve elde devletten geriye Diyanet kaldı! 

Bu gelişmeler ve Erdoğan’ın açıklaması bir din devletinde yaşadığımızın ilanıdır. Ali Erbaş kişisel fikrini açıklamıyor, devlet kurumu adına konuşuyor. Tüm toplumu bu sınırlarda yaşamaya zorluyor. Bu durum hem laikliğe hem de mevcut Anayasaya dahi aykırıdır.

Diyanet’ten Ensar’a, devlet kurumlarını ele geçirmek için yarışan tarikat-cemaatlere uzanan gerici bir ağ ile tüm toplum bu din devletinin mekanizmaları içinde yaşamaya zorlanmakta ve bu gericilik adım adım kurumsallaştırılmakta, tırmandırılmaktadır. 

Türkiye’nin geleceğinde asıl tehlike dini siyasallaştıran karanlıktır! 

Dinin devlet işleri ve toplumsal hayatı düzenlemesi asla kabul edilemez. Bugün, salgının halk sağlığında açtığı yaraları sarmak, ekonomik olarak sahipsiz bıraktığı milyonlara güvence sağlamak yerine din üzerinden toplumu bölmek ve parçalamak istiyorlar. İBB’nin 23 Nisan’da dağıttığı kitap üzerinden meselenin Alevilik üzerinden bir karşıtlığa dönüştürülmesi ve bunun Erdoğan eliyle sürdürülmesi asla kabul edilemez bir durumdur.

Hiç kimsenin dini, mezhebi, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimi nedeniyle ayrımcılığa, şiddete ve nefret söylemine maruz kalmadığı özgür bir toplumun güvencesi laikliktir. 

Devletin tarikat ve cemaatlere kaynak aktarmasına son verildiği, devlet içindeki tüm tarikat yuvalarının dağıtıldığı, dinin devlet ve toplumsal hayatı düzenlemeyeceği bir siyasal yapıyı kurmak için mücadele edeceğiz. 

Yaşamsal olan ihtiyaç; bu karanlığın karşısında laiklikten, bilimden ve aydınlanmadan yana bir ülkeyi kurmaktır!

Şeriata, Hilafete, Karanlığa Karşı Birlikte Yürüyelim

Aydınlık Ülke Yürüyüşleri

27.02.2024

Pusulada SOL Var

Devrimci Demokratik Cumhuriyet için SOL Var

23.02.2024

Sefalet Ücretini Reddediyoruz

Haklarımız İçin Mücadeleye

13.12.2023

DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET YOLUNDA İLERİ

18-19 Kasım 2023 Program-Tüzük Konferansı Sonuç Bildirisi

01.12.2023