DİYANET BÜTÇESİ HALKIN İHTİYAÇLARINA AKTARILSIN

Haber

COVİD-19’un yarattığı sağlık krizinde iktidar tüm kurumlarıyla tel tel dökülüyor. Bunların başında da Diyanet İşleri Bakanlığı geliyor. 

Salgının ülkemizde yaygınlaşmasına neden olan en önemli faktörlerden birisi umre ziyaretlerinin etkisi olduğu biliniyor. 

Salgının tüm dünyaya yayılmaya başladığı, komşu ülkelerde görülmeye başladığı bir dönemde Diyanet’in umreye gidişlere izin vermesi; dönüşlerin büyük oranda kontrolsüz olarak gerçekleşmesi hastalığın yayılmasında önemli bir faktör olmuştur. 

Diyanet İşleri, salgının hızla yayılmaya başladığı günlerde, tarikatların baskılarına boyun eğerek Cuma namazı ve toplu namazlar için camilerin kapatılması kararını geç almıştır. Bunun üzerine bir de VİP Cuma namazı rezilliğini de imza atmıştır.

Toplumun akla, bilime ve dayanışmaya ihtiyacı olduğu bu dönemde Diyanet, bunların her birinin önünde bi engel olarak ortaya çıkmaktadır. Her gece verilen selalar zaten evine kapanmış, moralsiz insanları daha fazla karamsarlığa ve umutsuzluğa sürüklemektedir Son olarak, Cumhurbaşkanı’nın IBAN numarası vererek başlattığı imza kampanyası sonrasında da Diyanet İşleri görevini yerine getirerek, yardımların bu hesaba gönderilmesinin caiz olacağı fetvasını vermiştir! 

Dayanışmanın ve birliğin karşısına dikilen Diyanet, halkın birbiriyle olacak dayanışmasını dahi caiz olan ve olmayan diye bölmekten, halkın dini duygularını siyasete kurban etmekten bir kez daha geri durmamıştır. 

Dini, iktidarın aracı haline getirmek üzere görevlendirilmiş; 11.5 milyar TL yıllık bütçe ile saate 22 bin TL harcama yapan; lüks otomobil düşkünlüğü ve lüks otellerde toplanma merakıyla bilinen Diyanet’in halka hiçbir yararı yoktur. Diyanetin bütçesi halkın sağlık ihtiyaçlarına ve emekçilerin ücretli izine ayrılması için halka aktarılsın. Binaları, araçları sağlık hizmeti için tahsis edilsin.

Gerekli olan aklı, bilimi öne alan; toplumu din ve mezhebine göre ayırmayan; halkın temel ihtiyaçlarını kamu kaynaklarıyla çözebilen laik, kamucu ve dayanışmacı bir çözümdür. Bir kez da görüyoruz ki laiklik, kamuculuk, dayanışma yaşamsaldır. 

Şeriata, Hilafete, Karanlığa Karşı Birlikte Yürüyelim

Aydınlık Ülke Yürüyüşleri

27.02.2024

Pusulada SOL Var

Devrimci Demokratik Cumhuriyet için SOL Var

23.02.2024

Sefalet Ücretini Reddediyoruz

Haklarımız İçin Mücadeleye

13.12.2023

DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET YOLUNDA İLERİ

18-19 Kasım 2023 Program-Tüzük Konferansı Sonuç Bildirisi

01.12.2023