Gerici Faşist İktidarı Yeneceğiz

Devrimci Demokratik Cumhuriyet İçin Birleşelim

Haber

Gericiliğe karşı en büyük tarihsel adım olan Cumhuriyet’in 97. yılındayız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucular olmak üzere, Anadolu’ya bağımsızlığını kazandıran kurtuluş savaşçılarını sevgi ve saygıyla anıyoruz.  

Cumhuriyet; Türkiye’yi işgal eden sömürgecilerle işbirlikçiliği yapacak kadar düşkünleşmiş saltanat rejimine ve işgale karşı mücadelenin eseridir.

Üstünden yüz yıla yakın zaman geçmiş olan bu büyük devrimci atılımdan geriye, ne yazık ki coşkuyla kutlanabilecek bir bayram kalmadı. 1950’lerden bugüne yürütülen, 12 Eylül’de kanlı faşist bir darbeyle yükseltilen ve son 18 yılda AKP iktidarıyla arşa çıkan karşı devrim süreci, bugün yoksul ve kapkaranlık bir ülke yarattı. 

Karşı devrim; yarım asırı geçen iktidar serüveninin sonunda, devlet kurumlarının tarikatlar arasında paylaşıldığı, akıl düşmanı dogmaların çocukların parlak hayallerine pranga vurduğu, tek bir kişinin halkın tamamının aklına ve yaşamına hakim olmaya çalıştığı, halkın aç ve yoksul bırakıldığı, cihatçıların sokakta cirit attığı bir ülke yarattı. 

Bu gerici serüvene artık son vermek zorundayız. 

Cumhuriyete, laikliğe, demokrasiye kökten düşman gericiliğin halka hiçbir şey vermeyen bu gerici serüveni bitmek, bitirilmek zorunda. 29 Ekim’in 97. yaşında bugün bir kez daha söylüyoruz. Demokratik, insanca, adil bir ülkede yaşamak ihtiyacı karanlığı ve sefaleti yenecektir. Türkiye toplumunun, milyonlarca yurttaşın arzusu budur. 

Cumhuriyet’i parantez olarak gören gerici-faşist iktidarı yeneceğiz. Devrimci, demokratik bir cumhuriyeti kuracağız.

Şeriata, Hilafete, Karanlığa Karşı Birlikte Yürüyelim

Aydınlık Ülke Yürüyüşleri

27.02.2024

Pusulada SOL Var

Devrimci Demokratik Cumhuriyet için SOL Var

23.02.2024

Sefalet Ücretini Reddediyoruz

Haklarımız İçin Mücadeleye

13.12.2023

DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET YOLUNDA İLERİ

18-19 Kasım 2023 Program-Tüzük Konferansı Sonuç Bildirisi

01.12.2023