Deprem Yaralarını Unutmayacağız!

Sorumluların Peşindeyiz

Haber

SOL Parti İzmir İl Örgütü'nün açıklaması:

30 Ekim’de kentimizde yaşanan deprem sonrası 114 yurttaş hayatını kaybetti, 1035 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden yurttaşlarımıza saygıyla anıyor, ailelerine ve sevenlerine tekrar başsağlığı diliyoruz. Tedavisi süren yurttaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz.

Depremin üzerinden bir hafta geçti, arama kurtarma çalışmaları sonlandı, enkazlar kaldırıldı ve hasar tespit çalışmalarına geçildi.

Hasar tespit çalışmaları, ne yazık ki bölgede yaşayan insanlarımızın kaygılarını daha da artıracak düzeyde özensiz ve gerekli mesleki-teknik kriterlerden uzak yürütülüyor. Durum böyleyken bile yüzlerce binanın yıkılması gerektiği ortaya çıktı. Çoğu yerde baştan savma yürütülen hasar tespit işlemlerinde pek çok yaşamsal risk göz ardı ediliyor.

Böylesine ciddi bir durumdan geçerken ilk yapılması gereken iktidarın “ben bilirim” anlayışını terk ederek, yapı kontrolünün halkın kaygılarını giderir tarzda yapılmasını sağlamasıdır.

GERÇEK SORUMLULAR NEREDE?

Şimdi, bir yaşam alanından toz yığınına dönüşen, insanlarımıza mezar olan binaları yapan 3-5 müteahhittin bileğine kelepçe takarak bu büyük felaketin sorumluları sözde yargılanıyor.

Soruyoruz: 114 kişinin hayatını çalan, on binlerce yurttaşı sokakta yaşamaya iten sorumluluk zinciri 3-5 müteahhitten mi ibarettir? Bu ölümcül hırsızlığa göz yuman, binaların temel kamusal denetimlerini gerçekleştirmeyenler neden yargılanmıyor?

Ülkemizin acil ve yaşamsal sorunu olan depremlerden kaynaklanan tahribatların üstü kolayca örtülemez. İzmir Depremi sonrası ortaya çıkan bu tablonun sorumlularından tepeden tırnağa hesap sorulmasının peşini bırakmayacağız.

YENİ RANTLAR DEĞİL KONUT-YAŞAM GÜVENLİĞİ!

İktidar deprem olana dek gereken hazırlıkları yapmayarak bugünkü tablonun birinci derecede sorumlusudur. İktidarın insanı para olarak gören piyasacı anlayışı bir kez daha çökmüştür.

Ne yazık ki, depremin ardından yürütülen çalışmalardan yerel yönetimlerin ve ilgili meslek örgütlerini uzak tutulmaya çalışılması aynı anlayışın devam ettiğini gösteriyor. Yıllardır kentsel dönüşümü rantsal dönüşüme çevirerek bir inşaat ve beton rejimi yaratanlar bugün de bildiklerini okumayı ve halkın konut-yaşam güvenliğini tehdit etmeyi sürdürüyorlar.

SOL Parti, bu ihmalleri gerçekleştiren ve deprem paralarını iç eden iktidarın yeni sorumsuzluklarına karşı kararlılıkla mücadele edecektir. Bu kapsamda, deprem gerçeği üzerinden İzmir’in bütününe dair gerçekleştirilmek istenen rantsal dönüşümün karşısında olacak, bugün çadır alanlarında sürdürdüğümüz gibi yurttaşların güvenli barınma hakkı mücadelesine sahip çıkacağız. Hukukçu, mimar, mühendis, şehir plancılarından oluşan çalışma gruplarımız, evleri hasar gören yurttaşların bundan sonraki süreçte ne yapması gerektiğine dair alan çalışmasını yürütmektedir. 

ÇADIR ALANLARINDAKİ SAĞLIK KOŞULLARI SAĞLANMALI!

Bayraklı’da parklarda oluşturulan irili ufaklı onlarca çadır alanında temel ihtiyaçlar karşılanmakta, organizasyon eksiklikleri belli ölçüde devam etmekle birlikte halk kendi sorunlarını kendi dayanışmasıyla çözmektedir. İlk günden bu yana işaret ettiğimiz Covid-19 pandemisine dair önlemleri içeren çalışmalar ise hala yetersiz düzeydedir. Covid-19 şüphesi nedeniyle izolasyonda olması gerekirken çadırda kalmak zorunda olan insanların tespiti ve buna dönük önlemlerin aciliyetle alınması gerekmektedir. Seyyar tuvaletler yetersiz, temiz suya ulaşım problemi devam etmekte, çadır alanlarını dezenfekte etme işlemleri düzenli olarak yapılamamaktadır. Çadır alanlarında sağlıklı çevre koşullarının yaratılması elzemdir. Çadırlarda yaklaşık 15 bin kişinin kaldığının ifade edildiği şu dönemde, Toplum Sağlığı Merkezi ekiplerinin ve görevlendirilecek hekimlerin sahaya inerek tarama çalışma yapması hayati bir ihtiyaçtır. İlk etapta 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan depremzedeler hızlı bir şekilde tespit edilerek ücretsiz grip ve zatürre aşıları yapılmalıdır.

ÇOCUKLARIN İHTİYAÇLARI YANIT BEKLİYOR

Depremin etkisi sadece fiziksel ihtiyaçlarla sınırlı değildir. Bölgede yaşanan yıkım sonrası ortaya çıkan travmanın etkilerinin azaltılması için de ciddi bir saha çalışması gerçekleştirilmesi gereklidir. Hızlı ve sürekli bir psikolojik sağaltım çalışması profesyonel şekilde organize edilmelidir. Başta çocuklar olmak üzere tüm deprem mağdurlarına dair planlama yapılmalıdır. Çocukların kendilerine ait ve güvende hissettikleri ortamın hızlıca hazırlanması gerekmektedir. Deprem sonrası eğitime ara verilen İzmir’de bu süre 1 hafta daha uzatıldı. Çadır alanlarında çeşitli eğitim kanalları ve araçları hızlıca oluşturulmalı, akranlarıyla bir araya gelen çocuklar açısından eğitim yaraları sarmanın da bir aracı olarak değerlendirilmelidir.

İfade ettiğimiz tüm bu sorun başlıkları üzerine atılması gereken adımlara dair deprem anından itibaren sürekli ve etkin bir çalışmayı sürdürüyoruz. Önümüzdeki süreçte de üzerimize düşen sorumluluğun gereklerinin yerine getirilmesi noktasında başta Bayraklı olmak üzere İzmir’in bütününde bir seferberlik içerisinde olacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz.

Dayanışma çağrılarımıza cevap veren, memleketin dört bir yanındaki arkadaşlarımıza, yurttaşlarımıza da bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Dayanışma Yaşatır, SOL Dayanışmadır!

SOL Parti İzmir İl Örgütü

Şeriata, Hilafete, Karanlığa Karşı Birlikte Yürüyelim

Aydınlık Ülke Yürüyüşleri

27.02.2024

Pusulada SOL Var

Devrimci Demokratik Cumhuriyet için SOL Var

23.02.2024

Sefalet Ücretini Reddediyoruz

Haklarımız İçin Mücadeleye

13.12.2023

DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET YOLUNDA İLERİ

18-19 Kasım 2023 Program-Tüzük Konferansı Sonuç Bildirisi

01.12.2023