Zorunlu ‘Seçmeli Ders’ Dayatmasına Hayır

Haber

ZORUNLU “SEÇMELİ DERS” DAYATMASINA KARŞI LAİK VE BİLİMSEL EĞİTİM MÜCADELEMİZ GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKMA MÜCADELESİDİR!

GELECEĞİMİZİN KARARTILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ!

12 Eylül darbesi sonrası DKAB dersini zorunlu ilan eden darbecilerin sürdürücüsü olan Akp “seçmeli ders” adı altında din derslerini tüm baskı aygıtlarını kullanarak öğrencilere, velilere, eğitim emekçilerine dayatmaya devam ediyor.

4-22 Ocak 2021 tarihleri arasında ortaokullar ve liseler için seçmeli ders tercihlerinin yapıldığı süreçte il, ilçe milli eğitim müdürlükleri, kimi okul yöneticileri, vakıf, dernek ve cemaatlere bağlı dini yapılar, müftülükler her yıl olduğu gibi bu yıl da, dini içerikli kimi derslerin seçilmesi için yoğun bir faaliyete, kampanyaya başladı. Seçmeli adı altında din derslerinin zorunlu olarak dayatılması ile siyasi iktidar toplumun tüm kesimlerini gerici politikalarıyla kuşatmaktadır.

Salgın koşullarında, öğrencilerin okullarda bulunmadığı ve milyonlarca öğrencinin uzaktan eğitime erişemediği durumda ve belirlenen süre içersinde öğrencilerin ders seçimi yapmaları oldukça zordur.  Seçmeli dersler aynı zamanda atama bekleyen öğretmenlerin alanlara yönelik kontenjanlarını ve okulda bulunan öğretmenlerin normlarını da etkilemektedir. 4-22 Ocak tarihleri arasında ders seçimi yapamayan öğrencilerin ders seçimlerini siyasal iktidara yakınlığına göre atanmış okul idarecilerinin yapacak olması öğrencilerin yaşadığı mağduriyeti arttıracaktır.

Siyasi iktidarın yeni rejim inşası araçları olan protokoller ve iş birlikleri ile eğitim alanını, eğitim politikalarını kuşatan gerici vakıf ve dernekler ( Tügva, Türgev, Ensar, İHH, Eğitim Bir Sen vb) cemaatler, tarikatlar, Eğitimi Destekleme Platformu (EDP) adı altında vali, kaymakam, Milli Eğitim müdürleri, siyasi iktidar partisinden isimlerle mesailer, düzenli toplantılar gerçekleştiriyorlar, bu toplantılardaki fotoğrafları fütursuzca paylaşıyor, broşürler, bültenler yayınlıyor çeşitli kampanyalar düzenliyorlar.  

Gelişmeler,  halka okulların Diyanet İşleri BaŞkanlığı’na mı bağlandığı sorusunu sorduruyor. Müftülükler seçilecek dersleri Cuma vaazlarında duyuruyor. MEM’lükleri ile il müftülükleri arasında ‘dersimi camide yapıyorum’ protokolleri imzalanıyor. MEM’lerinden okul müdürlüklerine ‘din dersi seçtirin’ talimatlı yazılar geliyor. Daha pek çok hukuksuz dayatma birbirini izliyor.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da il, ilçe Milli Eğitim müdürleri ‘seçmeli’ adı altında dini derslerin duyusunu resmi sitelerden yapmakta, dini derslerden zorunlu paketler hazırlamakta, bu duyurular velilere, öğrencilere, öğretmenlere gönderilmekte, bazı okul idarecileri öğrenci ve velilere bilgi vermeden öğrencilerin ders tercihlerini yapmaktadır. Zaten zorunlu din dersleri var iken, imam hatiplerde zorunlu olan bu dini derslerin de ‘zorunlu seçmeli ders’ diyebileceğimiz şekilde, okullara dayatılması, normal okulların da imam hatipleştirilmesi anlamına gelmektedir. Bu durum seçmeli ders kavramını da amacından uzaklaştırmakta, çocukların ilgi ve istekleri doğrultusunda kendilerini geliştirmelerinin yollarını tıkamaktadır.

AKP iktidarının gerici politikalarını hayata geçirenlerçocukların, gençlerin gerici kuşatma ile yaşamlarını karartanlar suç işlemektedirler.

Halkımız, gençler, çocuklar yalnız değildir. Seçmeli derslerin belirlenmesi sürecinde mağdur olan tüm veliler ve öğrenciler parti örgütlerimize ulaşabilir. Tüm velilerin, öğrencilerin yanındayız.

Zorunlu “seçmeli” ders dayatmasına, gerici ve piyasacı uygulamalara karşı laik, bilimsel, eşit, kamusal  eğitimmücadelesini savunmak yaşamsal bir öneme sahiptir.

Şeriata, Hilafete, Karanlığa Karşı Birlikte Yürüyelim

Aydınlık Ülke Yürüyüşleri

27.02.2024

Pusulada SOL Var

Devrimci Demokratik Cumhuriyet için SOL Var

23.02.2024

Sefalet Ücretini Reddediyoruz

Haklarımız İçin Mücadeleye

13.12.2023

DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET YOLUNDA İLERİ

18-19 Kasım 2023 Program-Tüzük Konferansı Sonuç Bildirisi

01.12.2023