5 Haziran

DOĞAYI, YAŞAMI TALAN EDEN ZORBALIĞA KARŞI DİRENME GÜNÜ..

Haber

 

Bugün 5 Haziran Dünya çevre günü. Neo-liberal kapitalist sistem ve sermaye tarafından talan edilip yok edilen doğa, kentler ve gelecek için söylenecek sözden fazlasını yapma, mücadeleyi örgütleme , yükseltme zamanı.. Doğanın , yaşam alanlarımızın , emeğin, bir avuç sermaye tarafından fütursuzca sömürülüp, yaşamın yok edildiği,  bugün ,Kapitalizmin doğayı, doğal varlıkları ve yaşamı metalaştırarak sömürmesine, yaşam alanlarını yok etmesine karşı, doğanın, insanın, hayvanların ve tüm canlıların yaşam haklarını savunuyoruz.

Pandemi süreciyle doğanın, sağlığın ve bilimin önemi tüm çıplaklığı ile açığa çıktı. Ancak neo-liberal sisteme, emperyalizme göbekten bağlı olan siyasal İslamcı saray rejimi bu süreçte dahi doğa, yaşam, emek talanına devam etti. İnsanlar karantinadayken altmışa yakın doğa talan projesi için düğmeye basıldı.Kanal İstanbul için maskeli ihaleler yapıldı.Kazdağlarında altın şirketi faaliyetlere devam etti. Salda gölününün eşsiz doğasına kamyonlarla girildi, Hasankeyf sular altında kaldı.Ülkemizde dünya mirası olan kıyı, koylar, ormanlar, ırmaklar ve kentleri yaşamı yok edecek olan bu projelere karşı direnen köylüler başta olmak üzere tehdit, baskılara maruz bırakıldı. JES’ler, termik santraller, HES’ler, RES’ler, biyokütle enerji santralleri, madenler, kanal projeleri  için acil  kamulaştırma adı altında halkın arazisine, tarım alanlarına, meralara  el koyma zorbalığına devam edildi. Doğanın talanı ve endüstriyel tarımla daha fazla sağlıksız gıda üretimi tetiklenirken, yoksullar yine aç, susuz kaldı.Doğa ve yaşam mücadelemizin önemli bileşeni tarım alanında gıda egemenliğini savunmaya , bu mücadeleyi büyütmeye kararlıyız.

Kenti yağmalayan kentsel dönüşüm projelerine; tarihi, kültürel varlıkların ve kamusal alanların gasp edilmesine; başta tamamen rant amaçlı bir ekolojik yıkım projesi olan İstanbul kanalı olmak üzere tüm sermaye sınıfına kaynak yaratmaya dönük, doğamızı tahrip eden girişimlere karşı  yerel ayakları güçlü bir birleşik mücadele hattı örmeliyiz.

Mutluluğun sihirli formülünün tüketmekten geçtiğinin pompalandığı, insana, doğaya ait tüm değerlerin unutturularak, tüketimin fetişleştirildiği bu sistem, sermayeyi büyütmekte ve yeniden üretmektedir. Bugün, iklim krizini derinleştiren bu sömürü düzenine karşı dünyanın dört bir yanında harekete geçen gençlerin, yoksulların, emekçi halkın sesine kulaklarını tıkamaya devam edenleri örgütlü bir isyanla ters yüz etme günü. Bugün; doğayı, insanlığı, yaşamı ve geleceği işgaliyle yok eden her türlü zorbalığa, zalimliğe karşı direnerek, doğayı ve yaşamı yeniden kazanma günü. 

 

Sol Parti Ekoloji Çalışma Grubu 
 

 

Şeriata, Hilafete, Karanlığa Karşı Birlikte Yürüyelim

Aydınlık Ülke Yürüyüşleri

27.02.2024

Pusulada SOL Var

Devrimci Demokratik Cumhuriyet için SOL Var

23.02.2024

Sefalet Ücretini Reddediyoruz

Haklarımız İçin Mücadeleye

13.12.2023

DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET YOLUNDA İLERİ

18-19 Kasım 2023 Program-Tüzük Konferansı Sonuç Bildirisi

01.12.2023