Çay Üreticilerinin Ölüm Fermanı #DerhalGeriÇekin

Haber

AKP'NİN BU KANUN TEKLİFİ ÇAY ÜRETİCİSİNİN ÖLÜM FERMANIDIR
Bu kanun üreticiyi işçileştirecek, çay tarımını şirketlerin eline verecek

Geçtiğimiz günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulan Çay Kanunu'nda Değişiklik öngören yasa teklifiyle çay tarımı üretim alanlarından itibaren standardize edilmek istenmektedir. Böylece yıllardır devlet desteğinden mahrum olan üreticilerin sözleşmeli üretim dayatmasıyla şirketler karşısında elleri kolları bağlanacak, üreticiler işçileşecektir.

Üreticinin söz hakkı gasp edilmektedir!
Yaş çay alım fiyatının şirketlerin hakimiyetindeki “Ulusal Çay Konseyi” tarafından belirleneceği söylenen teklif ile üreticiye hiçbir söz hakkı da tanınmamaktadır.  Bu haliyle çayı tarımsal bir üründen ziyade bir meta olarak ele alan bu kanun teklifi şirketlerin kar odaklı çay sisteminin garantörü olacaktır.

Küçük üretici tasfiye edilecektir!
Bu kanun yıllardır ailesiyle birlikte çay tarlalarında tüm zorluklara rağmen emek harcayan küçük üreticinin ölüm fermanını imzalama ve tabutuna son çiviyi çakma kanunudur. Bu kanunla küçük üreticinin varlığına son verip çayı uluslararası çay tekellerine peşkeş çekilmek istenmektedir.

Doğu Karadeniz için yıkımdır!
Bu ancak çay üretiminin temel geçim kaynağı ve toplumsal yaşamın kurucu unsuru olduğu Doğu Karadeniz için bir yıkım getirir. İktidarın HES'lerle, maden sahalarıyla, otel inşaatlarıyla doğal varlıkları peşkeş çekilen Doğu Karadenizi çayıyla da sermayenin eline bırakma derdinde olduğu açıktır.

Teklif Derhal Geri Çekilmeli!
-Küçük üreticinin varlığına son verip çay tarımını şirketlerin eline bırakmayı hedefleyen bu kanun teklifi derhal çekilmelidir.
-Kanunun muhatabı olan çay üreticisinin görüş ve çözüm önerileri alınarak demokratik ve kamucu bir Çay kanunu oluşturulmalıdır.
-Sözleşmeli üretimden vazgeçilmelidir.
-Kota ve kontenjan uygulaması son bulmalıdır.
-Çay ithalatına son verilmelidir.
-Üreticinin insanca yaşayacağı bir yaş çay taban fiyatı verilmelidir. Özel sektörün yaş çay taban fiyatının altında bir fiyattan alım yapması yasaklanmalıdır.
- Varlık Fonuna devredilen ÇAYKUR üreticilerin, çalışanların yönetim ve denetimine uygun olacak şekilde demokratikleştirilmelidir.                                           Bütün  toplumsal kesimleri çay üreticisinin ölüm fermanına karşı ses çıkarmaya bu kanun teklifinin Meclis'ten geçmesine engel olmaya çağırıyoruz.

Şeriata, Hilafete, Karanlığa Karşı Birlikte Yürüyelim

Aydınlık Ülke Yürüyüşleri

27.02.2024

Pusulada SOL Var

Devrimci Demokratik Cumhuriyet için SOL Var

23.02.2024

Sefalet Ücretini Reddediyoruz

Haklarımız İçin Mücadeleye

13.12.2023

DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET YOLUNDA İLERİ

18-19 Kasım 2023 Program-Tüzük Konferansı Sonuç Bildirisi

01.12.2023