Buğday'da İnsanca Yaşanabilecek Ücret

Haber

Buğday, Türkiye’de küçük çiftçinin, köylünün desteklenmek yerine şirketlerin, ithalat politikalarının nasıl desteklendiğinin net şekilde görebildiğimiz ürünlerden biridir. AKP iktidarı buğdayın anavatanı olan, binlerce yıldır bu topraklarda üretimi gerçekleştirilen ve halkın en temel besin maddesi olan buğdayı üreten çiftçileri ve köylüleri üretimden el çektirmek ve bu buğdayda şirketlere ve ithalata bağımlılığı baki kılmak için bu 22 yıllık iktidarında elinden geleni yapmaya devam ediyor. Bir yandan ekmek fiyatları durdurulamaz biçimde artarken, diğer yandan üretici ürününü değerinde satamıyor. Halkı kuru ekmeğe muhtaç hale getiren AKP iktidarı, üreticilere vermesi gereken desteği vermeyip milyarlarca doları ithalatla şirketlere aktarıyor. Bu soygun gözümüzün önünde yıllardır gerçekleşiyor.

Üretimi sürdürmek isteyen buğday üreticileri AKP’nin klasik bir oyunuyla karşı karşıya!

* Ülkemizde 2002’de 1,1 milyon ton buğday ithalatı yapılırken 2022-23 döneminde 12 milyon ton ithalat yapılmıştır.
* Türkiye’nin cebinden 2002’de buğday ithalatı için 150 milyon dolar çıkarken 2023 yılında bu rakam, 3 milyar 402,4 milyon dolara çıkmıştır. Dolar kurunun 30 lirayı aşması kamunun uğradığı maddi zararı katladı. Üreticiye verilmesi gereken destek ithalatla şirketlere verildi.
* Buğday ekim alanları 2000 yılındaki 9,4 milyon hektardan 2023’te 6,6 milyon hektara kadar azalmıştır.
* 1979’da Türkiye nüfusu yaklaşık 43 milyonken buğday üretimi 17,5 milyon tondaydı. 2023’te Türkiye nüfusu bu sayının iki katına ulaşmışken buğday üretimi 22 milyon tonda kaldı.

Bu sayıların da açıkça gösterdiği üzere Türkiye küresel kapitalizmin kendisine biçtiği role uygun şekilde tarımda da bağımlı hale getirilip küresel sermayenin eline bırakılmıştır. 

Uluslararası piyasada belirlenen sübvansiyonlu tekel fiyatlarının dayatılmasını reddediyoruz!

Yıllardan beri bankalara borçlandırılmış üretici, tüccara, şirketlerin insafına bırakılıyor. Tüccar devlet kurumlarının yokluğunda üreticiye ürünün değerinde altında fiyatları teklif ediyor. Üretici, ürününü tüccara değerinin altından da olsa satmak zorunda kalıyor. AKP  her kamu kurumunu şirketlerin çıkarlarına göre kullandığı gibi TMO’yu da bu şekilde kullanıyor.
  
Buradan AKP iktidarına, Toprak Mahsulleri Ofisi’ne sesleniyoruz!

Dün akşam saatlerinde açıklanan maliyetine buğday alım fiyatı üreticileri açlığa mahkum etmektedir. Bu fiyatı kabul etmiyoruz! Fiyat, insanca yaşam payı eklenerek derhal güncellenmelidir!

Şirketlere, tüccara hizmet etmeyi bırakın, üreticiyi savunun.

Suçlu Göçmenler Değil Emperyalizm ve AKP'dir

DEMOKRATİK VE İNSANİ ÇÖZÜM MÜMKÜN

02.07.2024

UZLAŞMAK MÜMKÜN MÜ?

Hayatla ölümü uzlaştırmak mümkün mü?

05.06.2024

1 Mayıs 2024

Ölümüne Koşan İktidar

02.05.2024

1 Mayıs 2024

İktidarın Ölüm Koşusu

02.05.2024

YOKSULLUK KADERİMİZ DEĞİL HAKLARIMIZ İÇİN BİRLEŞİYORUZ

1 Mayıs'ta Taksim'de ve her yerde SOL'dayız.

24.04.2024