Peşinen Söyleyelim Merkez Bankası Kararını BOŞUNA BEKLEMEYİN

Haber

Peşinen Söyleyelim Merkez Bankası Kararını
BOŞUNA BEKLEMEYİN
Halk İçin Hiçbir Olumlu Sonuç Çıkmaz
Akbaba Yabancı Yatırım Fonları,
Yerli Rantiyeler Kazanacak

Adeta tüm memleket Merkez Bankası’nın yarın alacağı faiz kararına kitlendi. Akbaba yabancı yatırım fonları, parasını döviz ile TL arasında kaydıran yerli rantiyeler son ana kadar sızacak kulis bilgileri peşinde tetikte bekliyorlar. Bu aynı zamanda “piyasa dostu” yeni Merkez Bankası başkanı Naci Ağbal’ın ilk sınavı olacak. Finans kapitalin yerli ve yabancı temsilcileri daha yüksek faiz koparma gayreti içindeler.

Peki bu karar sade yurttaşlara; emekçilere, emeklilere, işsizlere, kadınlara, gençlere ne getirecek? Ne yazık ki yarın açıklanacak faiz oranının halk için olumlu bir sonuç vermesi olanaksız. Şöyle ki, faizler sabit tutulursa finansal piyasalar tekrar karışır, döviz fırlar. Zaten döviz rezervlerini tüketmiş ekonomi bir dış borç krizine sürüklenir. Eğer kayda değer bir faiz artışı yapılırsa, geçici de olsa döviz piyasası sakinleşir. Ancak yüksek faiz ortamında zaten pandeminin de etkisiyle yavaşlayan yatırımlar tamamen durur, ülkenin en önde gelen sorunu işsizlik daha da yükselir. Kredi kartı, ihtiyaç kredisi borçları içinde yüzen yurttaşların borç taksitlerini ödemesi iyice zorlaşır.

Emekçi Halkın İnsanca Yaşama Ulaşması
SOL’un Kamucu, Halkçı, Eşitlikçi
Ekonomi Programıyla Mümkün

Ülkeyi 18 yılda dış borç batağına sokan, “sıcak para” tabir edilen finans sermayesinin merhametine bağımlı hale getiren, yolsuzluk ve israf içinde yüzen bir yönetimin tek bir faiz kararıyla bu çıkmazdan sıyrılması olanaksızdır. Hiç olmazsa, kardan alınan vergiler yükseltilip, servet vergileri uygulanmalıdır. Böylelikle pandemi ortamında işsiz kalan, zaten işsiz olan, geliri ve yaşam standardı düşen yurttaşlarımıza yardım eli uzatılabilir. İlk elden 1000 liralık aile yardımları düzenli aylık ödemeye dönüştürülebilir, nakdi ücret desteği kapsamında olanların geliri asgari ücret düzeyine çekilebilir.

Emekçi halkın insanca bir yaşama kavuşmaları gündelik faiz kararlarıyla değil, ancak SOL Partinin kamucu, halkçı, eşitlikçi ekonomi programıyla gerçekleşebilir.

Şeriata, Hilafete, Karanlığa Karşı Birlikte Yürüyelim

Aydınlık Ülke Yürüyüşleri

27.02.2024

Pusulada SOL Var

Devrimci Demokratik Cumhuriyet için SOL Var

23.02.2024

Sefalet Ücretini Reddediyoruz

Haklarımız İçin Mücadeleye

13.12.2023

DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET YOLUNDA İLERİ

18-19 Kasım 2023 Program-Tüzük Konferansı Sonuç Bildirisi

01.12.2023