Şeriata, Hilafete, Karanlığa Karşı Birlikte Yürüyelim

Aydınlık Ülke Yürüyüşleri

Haber

Ülkemizin geleceği şeriat güzellemeleriyle, hilafet çağrılarıyla, dinsel bir anayasa tartışmalarıyla kuşatılmaya çalışılıyor.

Muhalefetteki partiler ise bu gündemden ya kaçarak ya da o dinsel dilin içinden ayetlerle hadislerle konuşarak durumu idare etme peşinde.

Türlü pazarlıklarla, koltuk kapmaca oyununa dönüştürülmüş seçimlerle ülkenin kaderinin değişmeyeceği ortada. Bu gürültü içinde ülkemizin tüm ilerici birikimlerini yok ederek kurulan bu faşist dinci rejim adım adım hayatlarımızı kuşatmaya devam ediyor.

Bu ülkede laiklikten yana olan, şeriat rejimini istemeyen ezici çoğunluk baskılarla büyük bir sessizliğe hapsedilmeye çalışıyor.

Emekçi halkı büyük bir yoksulluğa mahkûm eden bir avuç soygunun bu din bezirganlığına; Ortadoğu’dan devşirme cihatçı çetelerin, türlü tarikat-cemaatçilerle kol kola hayatımızı tehdit etmesine izin vermeyeceğiz.

Başka yolu yok, bu abluka dağıtılacak!

Bu ülkenin şeriata, gericiliğe ve her tür karanlığa karşı direnmeye devam eden Cumhuriyetçi, ilerici, devrimci birikimleri bunun için en büyük güç kaynağımız olmaya devam ediyor. 

SOL Parti olarak buradan aldığımız güçle bir siyaset yürüyüşünü geçtiğimiz hafta Eskişehir’de başlattık. 3 Mart, hilafetin kaldırılmasının yıl dönümünde gerçekleştireceğimiz yürüyüşlerle bu gerici saldırılara karşı aydınlığı ve laikliği savunacağız.
 
Bu uzun yürüyüşte sizlerin de yanımızda olduğunu hissetmek, desteğinizi görmek, istiyoruz. Ülkemizin içine düştüğü karanlıkta birbirimizi duyabileceğimiz bir sese daha çok ihtiyacımız var.

Gelin, bu kara bulutları birlikte dağıtalım. Gelin yarınlarımızı gericiliğin ve kötülüğün pençesinden hep birlikte kurtaralım.

Yoksulluk içinde kıvranan halkın, ölüme terk edilen emeklilerin, siyanürlü toprak mezarı olan işçilerin, her gün bir yerde cinayete kurban edilen kadınların, ülkeyi terk etmek zorunda bırakılan gençlerin sessiz çığlıklarına sahip çıkalım; Cumhuriyet’e kin kusan Amerikan emperyalizminin işbirlikçisi bu gerici karanlığa hep birlikte dur diyelim.

Gün örgütlü mücadeleyi geliştirme, zulme boyun eğmeyerek direnişi çoğaltma günüdür.
Pusulada SOL Var

Devrimci Demokratik Cumhuriyet için SOL Var

23.02.2024

Sefalet Ücretini Reddediyoruz

Haklarımız İçin Mücadeleye

13.12.2023

DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET YOLUNDA İLERİ

18-19 Kasım 2023 Program-Tüzük Konferansı Sonuç Bildirisi

01.12.2023