Görüyoruz, Biliyoruz, Uyarıyoruz

Ateşle Oynamayın

Haber
Eşit, özgür, laik bir Türkiye’de kardeşçe bir arada yaşamı savunacağız
GÖRÜYORUZ, BİLİYORUZ, UYARIYORUZ: ATEŞLE OYNAMAYIN
 
Geçtiğimiz günlerde Şah-ı Merdan Cemevi, Tuzluçayır Ana Fatma Cemevi, Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı ve Gökçebel Köy Derneği’ne eş zamanlı düzenlenen faşist saldırıları kınıyoruz. Bu saldırıların bir yönü gerici, mezhepçi iktidarın farklı inanç gruplarına yönelik ayrımcı tutumudur. Bir diğer yönü ise yaklaşan genel seçimler öncesinde, kendisine yarayabilecek bir ortam hazırlayabilmek için kontrollü bir gerilim yaratmak isteyen AKP iktidarının ve beslediği karanlık güçlerin provokasyon olasılığıdır. SADAT gibi şaibeli kurumlar veya kimi tarikat grupları eliyle seçim öncesi olağanüstü bir durum yaratma çabası bir süredir kamuoyunun gündemindedir. Tüm bu olan bitenleri görüyor, biliyor ve uyarıyoruz.

Halkımız ateşle oynanan bu oyunun sonucunu Sivas’ta, Maraş’ta Çorum’da gördü. Ülkemiz bu gerici faşist saldırıların bedelini çok ağır ödedi. Böyle bir oyunun parçası olan herkesin ateşle oynadığını bir kez daha vurguluyoruz. Bu saldırıların arka planını, örgütleyicisini ve azmettiricisini derhal açığa çıkarmayan iktidar sahiplerinin zan altında olacağını da hatırlatıyoruz. Bu ülkenin aydınlık güçleriyle, demokratlarıyla, devrimcileriyle dayanışma içinde bu provokasyonları boşa çıkaracağımıza inanıyoruz. Tüm canlarımıza geçmiş olsun diyor, laik bir Türkiye’de eşit, özgür ve bir arada yaşama mücadelesini sürdüreceğimizi beyan ediyoruz.
İnsanca Yaşam İnsanca Barınma

Kira fiyatlarındaki yükseliş durdurulmalıdır

07.07.2023

Tarımın Geleceği Şirketlere Teslim Edilemez

Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik Taslağına dair

03.07.2023

Mücadele Bizde

30.05.2023

Mücadeleye Devam

28.05.2023