Asgari Ücret 3770 Lira Olmalıdır!

Haber

2021 yılı asgari ücret görüşmeleri başlıyor. Milyonlarca emekçi gözünü bu görüşmelere dikmiş durumda. Şu anda ödenen 2324 lira net asgari ücret bir ailenin sağlıklı, yeterli, dengeli beslenebilmesi için gereken 2482 liralık açlık sınırının dahi altında. Bu da asgari ücretlilerin yetersiz beslenmesine, faturalarını ödeyememesine, çocuklarının uzaktan eğitimi için gerekli donanımı sağlayamamasına, çoğunlukla iki yakasını bir araya getirebilmek için borç batağına saplanmasına neden oluyor.

Sermaye kesimine her türlü vergi ayrıcalığı, teşvik, borç ertelemesi sağlayan hükümet sıra işçilere gelince hiçbir kolaylık göstermiyor. Asgari ücretin aşağıdaki ilkeler çerçevesinde belirlenmesi hem emekçilerin yaşam koşullarının bir ölçüde düzelmesini getirecek hem de ekonominin bütünü açısından içinden geçilen durgunluk ortamında mal ve hizmet talebini olumlu etkileyecektir.

Asgari Ücretin Belirlenme Biçimi Demokratikleştirilmelidir

-Asgari ücret, uluslararası normlara uygun olarak işçinin ailesini dikkate alan tespit yöntemiyle belirlenmelidir.

-Asgari ücret vergi dışı bırakılmalı, Asgari Geçim İndirimi asgari ücretin dışında kabul edilmelidir.

-Tespit komisyonunda tüm işçi konfederasyonlarına yer verilerek, işçilerin temsili sağlanmalıdır.

Bu çerçevede asgari ücret 3770 lira olmalıdır.

Asgari ücretin vergi dışı bırakılması ile 2020 yılı brüt asgari ücreti 2943 lira baz alınmalıdır. Dar gelirli kesimlerin harcama sepetinde en ağırlıklı kalem gıda ürünleridir. TÜİK’in en son açıkladığı Kasım ayı tüketici fiyatlarına göre gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık fiyat artışı %21,08’dir. Ayrıca şu anda geçerli 2021 yılı yeni ekonomik programında %5,8 büyüme öngörülmektedir. Asgari ücretlerin belirlenmesinde gıda fiyatı artışları oranının ve büyümeden kaynaklanan refah payının eklenmesiyle asgari ücret net 3770 liraya yükseltilmelidir. Ayrıca salgının ikinci dalgasıyla birlikte sayılarının artması beklenen nakdi ücret desteğinden yararlananlara yapılan aylık ödeme net 2500 liraya çıkarılmalıdır.

Asgari Ücret Artışı Ekonominin Bütününe de Olumlu Yansıyacaktır

Şöyle ki;

-Uygulanan başarısız ekonomi politikaları sonucu fiili işsizlik %30’lara kadar yükselmiştir. Bu durumda emek talebi düşük seyretmekte, arz edilen emek kendi dışındaki koşullar nedeniyle karşılığını alamamaktadır. Yılın üçüncü çeyreğinde büyümenin %6,7 ilan edildiği bir dönemde dahi işsizlik tırmanmakta, emek piyasası dışında kalanların sayısı 2,5 milyonu bulmaktaydı. Asgari ücretteki hakça bir artış emek piyasasını düzenleyici olumlu bir etki yaratacaktır.

-Asgari ücretliler en temel insani gereksinimlerini karşılamakta güçlük çeken dar gelirli bir kesimdir. Bu nedenle gelirlerini hemen harcamaya dönüştürme, ekonomiyi canlandırma eğilimleri yüksektir.

-Asgari ücretlilerin ithal malları satın alma eğilimleri de düşüktür. O nedenle gelir artışları cari açığı da olumsuz etkilemeyecektir.

-Aynı şekilde asgari ücretliler zaten kıt kanaat geçindiği için dövize yönelmeleri de söz konusu değildir.

-Kadınların aynı işi yaparken erkeklerden daha düşük ücret aldığı biliniyor. Asgari ücretteki bir artışın toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini törpüleyici olumlu bir etki yaratması da muhtemeldir.

-İhtiyaç kredisi kullananların ve kredi kartı limitlerini sonuna kadar zorlayanların çoğunlukla dar gelirliler olduğu biliniyor. Asgari ücretteki hakça bir düzenleme bu borçların ödenmesini de kolaylaştıracaktır.

Bugün açıklanan TÜİK rakamlarına göre 1.2 milyon işverenin geliri 19 milyon işçinin gelirini ikiye katlamıştır. Asgari ücrete gelince kaynak yok diyenler, yalan makinasıdır! İşçiye, emekçiye gelince kaynak ayırmayıp, milyonları açlığa, sefalete sürükleyen bu düzeni değiştirelim! Üretenlerin yönettiği bir ülke kurmak için birleşelim!

 

Mücadeleye Devam

28.05.2023

İNANIN BU KÖTÜLÜK İKTİDARI GİDİYOR

İlk Turda Bitirelim

08.05.2023

600 Devrimci Adayımızla

81 İlde Pusulada SOL VAR

10.04.2023

Antakya’da Kentsel Kültürel Miras’a El Konulması

Yaşama ve Bellek Haklarının Gaspıdır!

06.04.2023