Ankara Kongresi

2. Olağan Ankara Kongresi

Haber

SOL Parti 2. Olağan Ankara Kongresi

Ankara İl örgütümüzün 2. Olağan kongresi 26.11.2022 tarihinde 12.00-14.00 saatleri arasında Necatibey caddesi no:57 adresinde bulunan İnşaat Mühendisleri Odası salonunda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 27.11.2022 tarihinde aynı saatler arasında aynı adreste çoğunluksuz olarak yapılacaktır.

Gündem 

1-Yoklama ve açılış

2-Divan seçimi ve saygı duruşu

3-Çalışma raporu ve mali raporun okunması

4-Raporlar üzerinde görüşmeler

5-Çalışma ve mali raporun oylanıp aklanması

6-İl kongresine sunulacak önerilerin kararların görüşülüp oylanması

7-Seçimler

8-Dilek ve temenniler

9-Kapanış

DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET YOLUNDA İLERİ

18-19 Kasım 2023 Program-Tüzük Konferansı Sonuç Bildirisi

01.12.2023

İnsanca Yaşam İnsanca Barınma

Kira fiyatlarındaki yükseliş durdurulmalıdır

07.07.2023

Tarımın Geleceği Şirketlere Teslim Edilemez

Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik Taslağına dair

03.07.2023