Taliban Zihniyetini Reddediyoruz

Haber

Başkanlar Kurulu Üyemiz Önder İşleyen'in, AKP'nin anayasa önerisi hakkında BirGün gazetesinde yayınlanan görüşü:

Son birkaç günde tarikat karanlığının ortaya dökülen pislikleri ortadayken yapılması gerekenler de açık biçimde ortada olmalı. Cumhuriyet’le birlikte devletin ve siyasetin bir avuç tarikata teslim olduğu bir fiili şeriat rejimi hüküm sürüyor. Eğitimden sağlığa her şey paralı hale getirilerek yaşam hakları elinden alınmış yoksul halk çocukları bu büyük karanlık altında ezilip yok ediliyor. Bütün bu olup biten karşısında muhalefetin, o da tarikatlara dokunmadan ve laikliği ağzına dahi olmadan, günler sonra zoraki birkaç laf edebildiği bu durum aslında ülkenin nasıl AKP’ye ve din bezirganlarına teslim edildiğinin de bir ifadesi. 

Kemal Kılıçdaroğlu’nun AKP’ye hediye ettiği anayasa önerisine gelince bu kirli tarikatların özendikleri Taliban’ların tasarladığı karanlık dünyanın bir yansımasından başka bir şey değildir. Anayasa kapısını aralayan muhalefet şimdi hiçbir tartışma ve pazarlık yapmaksızın bu öneriyi hemen reddetmelidir. Bugün özgürlük için mücadele edilecekse bu muhafazakâr baskı altında ezilen kadınların, gençlerin ve tüm toplumun taleplerine sahip çıkarak, laiklik mücadelesini yürüterek verilebilir.  

SOL Parti olarak AKP’nin anayasasını değil sadece onun bu gerici yobaz zihniyetini, halkı yoksulluğa mahkûm eden düzeni toptan reddediyoruz. Memleketimizi bu karanlıktan mutlaka çıkaracağız ve bunun için ülkemizin tüm aydınlık, demokrat, yurtsever insanlarının birikimine güveniyoruz.

DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET YOLUNDA İLERİ

18-19 Kasım 2023 Program-Tüzük Konferansı Sonuç Bildirisi

01.12.2023

İnsanca Yaşam İnsanca Barınma

Kira fiyatlarındaki yükseliş durdurulmalıdır

07.07.2023

Tarımın Geleceği Şirketlere Teslim Edilemez

Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik Taslağına dair

03.07.2023