Zamlar Geri Çekilsin

Haber

Zamlar Geri Çekilsin

Bu ülkenin başına gelmiş en büyük felaket olan AKP iktidarı yeni yıla girerken elektrik ve doğalgaz başta olmak üzere yaptığı zamlarla milyonların yeni yıla daha da yoksullaşarak girmesine sebep oldu. Enerji şirketlerini zenginleştirip, halkı yoksulluğa, karanlığa iten bu iktidar bir an evvel ülkenin başından defedilmelidir.Artık yeter! Yurttaşın bu iktidara dayanacak bir dakikası bile kalmadı.  
 
HALK SOĞUK VE KARANLIĞA MAHKÛM EDİLDİ 
Elektrik fiyatlarında yeni yılın ilk dakikasında - farklı tüketim gruplarına yüzde 50 ile yüzde125 oranında değişen zam yapıldı. Son zamlarla birlikte konutlarda kullanılan elektrik fiyatları yüzde 72,5-158,8 oranında arttı.  Artış;ticarethanelerde yüzde 159,7, tarımsal sulamada yüzde 121,2, sanayide ise yüzde 158,8 oranında oldu. 


Doğalgaz fiyatları ise, son bir yıllık dönemde, konutlar için yüzde 47,1, ticarethane ve küçük sanayide yüzde 76,1, büyüksanayide yüzde 345,1, elektrik üretim santralleri için yüzde 290,4 oranında arttı.  


Benzin ve motorin fiyatları ise her gün değiştiği için takip edilemez durumda. 
Enerji girdileri fiyatlarında son bir yıl içindeki olağanüstü artışlar nedeniyle, faturalarını ödeyemedikleri için elektriği ve gazı kesilen milyonlarca konut abonesine, aynı sorunları yaşayacak on binlerce küçük işyeri sahibi de eklenecektir. Öte yanda doğalgazın, üretimlerinde sınai girdi olduğu sanayi tesisleri, yüzde 345 oranındaki fiyat artışlarını maliyetlerine derhal yansıtıp, kendi ürün satış fiyatlarını yükselteceklerdir. Üretim maliyetlerinde doğalgazın birincil rol oynadığı gaz yakıtlı santraller de maliyetlerinin arttığı gerekçesiyle elektrik fiyatlarını yükseltmeye çalışacaklardır. Bütün bunlar fiyat artışlarını hızla yükseltecek, hayat pahalılığını katlanarak arttıracaktır. 

ŞİRKETLER FEDAKARLIK YAPSIN!  
ZAMLARI GERİ ÇEKİN! 

Kara kışın ortasında bu hayat pahalılığı ve ekonomik kriz içinde, yurttaştan daha fazla fedakarlık beklemek aymazlıktır. Fedakarlık yapacak birileri varsa bu ülkenin kaynaklarını yağmalayanlar, paralarına para katanlardır. 

Onun için diyoruz ki; 
1.Elektrik fiyatlarındaki artışlar fahiştir, kabul edilemez. Zamlar geri çekilsin.  

2. Öncelikle 150 kWh  elektrik yardımı uygulaması şeffaflaştırılarak ölçütleri kamuoyu ile paylaşılmalı ve yardım sınırı aylık 230 kWh’a yükseltilmelidir. 

3. Konutlarda elektrik, doğalgaz ve suya yansıyan KDV sıfırlanmalıdır. 

4. Maddi imkansızlık nedeni ile elektrik, doğalgaz , su faturalarını ödeme zorluğu çekenlerin elektrik, gaz ve suyu kesilmemeli, bu ihtiyaçlar kamu kaynaklarından sağlanıp, halkın karanlıkta, soğukta ve susuz kalmaları önlenmelidir.  

5. Hızla artan fiyatlar karşısında düşük ücretleri hızla eriyen çalışan ve emeklilerin gelirleri insanca yaşamalarına imkanverecek düzeye yükseltilmelidir.

 

Şeriata, Hilafete, Karanlığa Karşı Birlikte Yürüyelim

Aydınlık Ülke Yürüyüşleri

27.02.2024

Pusulada SOL Var

Devrimci Demokratik Cumhuriyet için SOL Var

23.02.2024

Sefalet Ücretini Reddediyoruz

Haklarımız İçin Mücadeleye

13.12.2023

DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET YOLUNDA İLERİ

18-19 Kasım 2023 Program-Tüzük Konferansı Sonuç Bildirisi

01.12.2023