Emperyalizmi ve Gericiliği Yeneceğiz

Haber

İşgalcilere ve işbirlikçilere karşı kazanılan Cumhuriyet'i selamlıyoruz. Bağımsızlığın yolunu açan Mustafa Kemal Atatürk ve kurtuluş savaşçılarını saygıyla anıyoruz. 

98 yıl sonra bugün ise 1920’nin Cumhuriyet’inden söz etmek imkansız! Cumhuriyet’i ilerici birikimlerini tasfiye ederek yıktılar! 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında özellikle Amerika’nın Soğuk Savaş stratejileri doğrultusunda yapılandırılan faşist-darbeci kontrgerilla devleti, Cumhuriyet’in ölümünün önünü açarak bugünkü fiili şeriat rejiminin taşlarını döşedi. 


Bugün Cumhuriyet, laiklik başta olmak üzere tüm ilerici birikimlerin tasfiye edildiği, tarikatlar, cemaatler ve çeteler arasında paylaşılmış; bir avuç haraminin eseri haline gelmiş bir rejime dönüştürüldü.

Emperyalizm ve gericilikle uzlaşma Cumhuriyet’in harakirisi oldu! Bugün de mevcut rejimle uzlaşmaya dayanan tadilat projeleri ile Cumhuriyet’i kazanmak imkansızdır!

Bir kez daha gericiliği ve emperyalizmi yenmeden Cumhuriyet kazanılamaz! 

Cumhuriyet’in yeni yüzyılı eşitlikçi, özgürlükçü, bağımsız ve laik bir temelde, üretenlerin yönettiği, devrimci demokratik bir cumhuriyeti olmak zorundadır. Bu cumhuriyet bu gerici karanlığa direnen gençlerin, kadınların, işçilerin, emekçilerin, yurtsever emekçi halkımızın birleşik mücadelesinin eseri olacaktır.

Paralel tarikat, cemaat ve çeteleri dağıtmak, emperyalist tekellerin işgaline son vermek, halkı aç bırakan aç gözlü sömürücülerin saltanatını yıkmak ve halka her türlü kötülüğü yapmaktan çekinmeyen bu zorba iktidarı yenmek için mücadele çağırıyoruz. 

İnsanca Yaşam İnsanca Barınma

Kira fiyatlarındaki yükseliş durdurulmalıdır

07.07.2023

Tarımın Geleceği Şirketlere Teslim Edilemez

Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik Taslağına dair

03.07.2023

Mücadele Bizde

30.05.2023

Mücadeleye Devam

28.05.2023