Beceriksiz Damatın İstifası Olumludur

Ama Sorunun Asıl Kaynağı Ucube Tek Adam Rejimidir

Haber

Beceriksiz Damat’ın İstifası Olumludur
Ancak Ekonomik Çöküşün Asıl Nedeni
BAŞKANLIK SİSTEMİ DENİLEN UCUBE TEK ADAM REJİMİDİR
TOPTAN DEĞİŞTİRELİM


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifası toplumda büyük bir memnuniyetle karşılandı. Çünkü kendisi göreve geldiğinden beri TL’deki değer kaybının önü alınamamış, merkez bankası rezervleri eritilmiş, ülke derin bir dış borç krizinin eşiğine getirilmişti.

Memleketimizde işsizlik almış başını gidiyor, yoksulluk yaygınlaşıyor, artan enflasyonla halkımızın satın alma gücü günden güne zayıflıyor. Bu nedenle başarısızlığı ortada olan Berat Albayrak’ın istifası tüm toplum için, özellikle emekçiler açısından elbette olumludur. Ancak ne Merkez Bankası başkanları sürekli değiştirilerek ne de bir bakanın istifasıyla ekonomi yoluna girmez.

Asıl sorun Türkiye’nin ekonomik birikimine, ekonominin gelişmişlik düzeyine uymayan, tüm yetkileri tek bir kişinin elinde toplayan Başkanlık sistemidir. Tüm bürokrasiyi cemaatlerin, tarikatların rekabet kavgasına kurban eden mezhepçi zihniyettir. Bu sistem değişmeden; katılımcı, kuvvetler ayrılığına dayalı, demokratik bir sistem yerleşmeden, medya özgürlüğü, örgütlenme hakkı, liyakate dayalı bir kamu yönetimi sağlanmadan, toplumdaki gelir ve servet adaletsizlikleri giderilmeden tek bir bakanın istifasıyla ülke düze çıkmaz.

Kamucu, bağımsızlıkçı, kalkınmacı, emekten yana bir düzen kurulmadan bu sömürü sistemi sona ermez.

İktidar yarattığı felaketten rant devşiriyor

SOL Parti Ekoloji Çalışma Grubu deprem sonrası yıkım ve yeni rant haritası raporu yayınladı

28.03.2023

Ya Taliban rejiminden yanasındır ya da karşısında

Siyasal İslamcı faşist cephe, ülke tarihinin en karanlık ve gerici ittifakını oluşturdu

28.03.2023

SOL Parti seçimlere Sosyalist Güç Birliği ittifakı ile Katılıyor

SOL Parti seçimlere tüm illerde kendi adı ve amblemiyle katı

24.03.2023

Erdoğan Aday Olamaz

YSK’ya İtiraz Ettik Anayasa Açık

21.03.2023

Afeti Yine Felakete Çevirdiniz

Sermaye ve rant odaklı politikalar yeni felaketlere yol açmaya devam ediyor!

15.03.2023