ŞERİAT İSTEYEN ŞEYH, ÇOCUK İSTİSMARINDAN TUTUKLANDI

Tarikatlar kapatılsın! Laiklik yoksa karanlık var!

Haber

Türkiye, AKP iktidarında tarikat-cemaat devletine dönüştürüldü. FETÖ’nün tasfiyesinin ardından başka tarikatlar devlet içinde örgütleniyor. İktidar tarafından bir koalisyon gücü olarak desteklenen bu gerici-şeriatçı güçler, Ayosofya şovunun ardından sokakta şeriat-hilafet çağrısı yapmıştı. 

İktidar tarafından korunan irili ufaklı pek çok tarikat, halkın dini duygularını istismar ederek ticaret ve siyaset denklemine dahil olup, devlet içinde örgütleniyor. Bu kapalı, karanlık tarikatlar kendi kurallarını dayattığı küçük iktidar alanları kuruyorlar. 

Buralarda din kisvesi altında tam bir baskı, itaat, biat kültürü hakim oluyor, gerekirse şiddete dahi başvurulabiliyor. Şeyhin her sözünde, her arzusunda bir hikmet bulunarak itaat  ediliyor. Bu yapılarda aklın, bilimin, sorgulamanın, eleştiri kültürünün zerresine rastlanmaz. 

Uşşaki adındaki bu tarikat lideri de İslam devleti kurma çağrılarıyla yoksul halkın dini duygularını sömürerek kendini güç oluşturmaya çalışırken; 12 yaşındaki bir çocuğu istismar ettiği ortaya çıktı. 

Ülkemizin demokratik ve aydınlık bir geleceği, ancak laik bir düzenin kurulmasıyla mümkün olabilecek. Devlet içinde örgütlenmiş tüm tarikat ve cemaatler temizlenmeli; halkın inancını sömüren menfaat kapısı bu karanlık odaklar dağıtılmalıdır. Eğer bu gidişata dur demek için birleşip daha büyük bir güçle mücadele etmezsek tarikatlar sonunda kötü emellerine ulaşıp, gerçekten bir İslam devletine de kapı açabilirler. 

Şeriata, Hilafete, Karanlığa Karşı Birlikte Yürüyelim

Aydınlık Ülke Yürüyüşleri

27.02.2024

Pusulada SOL Var

Devrimci Demokratik Cumhuriyet için SOL Var

23.02.2024

Sefalet Ücretini Reddediyoruz

Haklarımız İçin Mücadeleye

13.12.2023

DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET YOLUNDA İLERİ

18-19 Kasım 2023 Program-Tüzük Konferansı Sonuç Bildirisi

01.12.2023