Seçimler, İttifaklar ve SOL

Haber

SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, BirGün Gazetesi’ne sosyalist soldaki ittifak arayışı ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı konularını değerlendirdi. 

Sosyalist Solda Ortak Mücadele İçin Konferans Düzenlenecek

Türkiye’nin geleceğini, milyonlarca emekçinin, gençlerin kaderini belirleyecek hayati bir süreçteyiz. Çetesiyle tarikatıyla her yanı karanlık, bir avuç haraminin sultasındaki rejimden ülkeyi kurtarmayı ön plana alan bir anlayışla mücadele ediyoruz.

Bu anlayış temelinde, düzen içi yapılara eklemlenmemiş olan sosyalist hareketlerin kendi arasında ortak tavır belirlemesi konusunda görüşmeler sürüyor. Önümüzdeki seçim sürecinde birlikte davranmak için çaba sarfediyoruz. Bunun için şu aşamada dört parti olarak (TKP, TKH, Devrim Hareketi’yle birlikte) farklı örgütlerle de görüşme halinde süreci geliştirmeye çalışıyoruz. Aydınlar, sanatçılar ve toplumsal mücadele dinamikleriyle birlikte bir Konferans düzenleyerek görüşlerimizi belirlemeye çalışacağız. Solda bu rejime son vermeyi ön plana alan bir akıl birliğinin, duygu ve mücadele ortaklığının oluşmasını çok önemli görüyoruz.

AKP Zihniyetinde Bir Bir Yönelim ve Adayla Başarılamaz

Her şeyden önce önümüzdeki seçim rejimin oylanacağı bir referandum olarak görülmelidir. Politika belirlenirken de seçimlerin bir referandum olarak gerçekleşmesi esas alınmalıdır.

Elbette çoklu adaylıkla seçimlere gidilirse ya da kabul edilemeyecek yönelimler dayatılırsa bu konuda da bir arayış gündeme gelebilir. Genel olarak biz böyle olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye’nin emekçi kesimlerini dikkate alan bir ortak adayla seçimlere gidilmesinin önümüzdeki tehlikeli dönemin aşılması için hayati önemde olduğunu düşünüyoruz. Biz esas olarak böyle bir sorumlulukla hareket edeceğiz.

Türkiye’de büyük bir ilerici, Cumhuriyetçi, devrimci birikim var. Milyonlarca gencin, hakları için mücadele eden kadınların yüzünü döndüğü bu birikimi, yoksuların özelleştirmelerin işsiz bıraktığı emekçilerin, Kürtlerin taleplerini dışlayarak, daha önce yapıldığı gibi AKP zihniyetinde bir adayı dayatarak bu seçimi kazanmanın mümkün olmayacağını herkes bilmelidir. Olağanüstü baskı koşulları içinde gerçekleşeceği açık olan seçimde toplumun en dinamik ve kararlı kesimlerinin canlı bir desteği ancak böyle bir duygu birliğiyle sağlanabilir.

Seçim Güvenliği İçin Tüm Muhalefetle Birlikte Çalışacağız

Hızlı bir çözülme yaşayan AKP, iktidar boşluğunu yeni baskılarla doldurmaya çalışıyor. Seçim yasası ile YSK yapısında yaptığı değişim, Gezi davasındaki haksız tutuklama kararları ve üzerine son derece çirkin sözlerle yürütülen kutuplaştırma siyasetiyle şeriatçı azınlığın canlı desteğini arkasına alma çabaları bununla ilgili. Suriye’ye yönelik bir askeri operasyon da buna eklenmeye çalışılıyor.

Bu baskının dengelenebilmesi örgütlü bir toplumsal seferberlikle sağlanabilir. Bunun için de en önemli başlıklarından birisi seçim güvenliğidir. Bu konuda tüm muhalefetle ortak bir mücadele içinde olacağız. Toplumda da bir umutsuzluk olarak karşımıza çıkan en önemli zaaf seçim güvenliğinin sağlanıp sağlanamayacağında ortaya çıkıyor. Bu umutsuzluğu aşacak toplumsal bir seferberliği, her seçim noktasında tüm muhalefetle ortak bir mücadele içinde örgütleyeceğiz. Sonunda ne yaparlarsa yapsınlar, onlar kaybedecek, biz kazanacağız!

Şeriata, Hilafete, Karanlığa Karşı Birlikte Yürüyelim

Aydınlık Ülke Yürüyüşleri

27.02.2024

Pusulada SOL Var

Devrimci Demokratik Cumhuriyet için SOL Var

23.02.2024

Sefalet Ücretini Reddediyoruz

Haklarımız İçin Mücadeleye

13.12.2023

DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET YOLUNDA İLERİ

18-19 Kasım 2023 Program-Tüzük Konferansı Sonuç Bildirisi

01.12.2023