1 Mayıs’tan Sonrası…

Haber

Başkanlar Kurulu Üyemiz Önder İşleyen'in BirGün gazetesine verdiği 1 Mayıs değerlendirmesi:

"Sosyalist partilerin temsilcileri 1 Mayıs’ı BirGün’e değerlendirdi. Sistemin bir avuç azınlık dışında kalan tüm toplumsal kesimler için ne denli ölümcül bir virüse dönüştüğünün açıkça görüldüğü pandeminin sonrasındaki ilk 1 Mayıs coşkusunu beraberce yaşadığımızı belirten SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, “Eşitsizliklerin derinleştiği, pahalılık ve yoksulluğun her geçen gün yoğunlaştığı bir ekonomik bunalım içindeki toplumun yükselen talepleri 1 Mayıs alanlarındaki ruha sinmiş gibiydi ki bu en aşikâr şekilde zuhur eden tartışmasız bir düzen değişikliği talebiydi! Türkiye’de 1 Mayıs mitinglerini özel kılan şeylerden birisi, iktidarın özellikle de son Gezi kararıyla ilan ettiği yeni OHAL'e karşı yükselen barikatı sembolize etmeleriydi. 1 Mayıs meydanları açlık ve kıtlık düzenini yeni baskılarla sürdürmeye çalışan düzene ve onun yeni baskı ve zorbalık altında gerçekleşeceği açık olan seçimlerle ülkenin kaderine el koyma girişimine karşı duracak bir iradeyi ortaya koydu” değerlendirmesini yaptı.

MECLİS SINIRLARINA HAPSEDİLEMEZ

“Geçen yıllara nazaran daha yaygın ve kitlesel gerçekleşen 1 Mayıs’lara SOL Parti de 64 farklı noktada katılım gösterdi” diyen İşleyen, “1 Mayıs 2022, siyaset alanının Parlamento muhalefetinin sınırlarına hapsedilmesiyle yaratılan donukluğu kıracak bir potansiyelin ortaya çıkması bakımından da önemli oldu. Bu anlamıyla, ülkenin güçlü ve yaygın muhalefet birikiminin bir ifadesi olarak dikkate değerdi. AKP iktidarına karşı topyekûn mücadelede ve önümüzdeki seçimleri de içerecek süreçte başarılı olabilmek 1 Mayıs meydanlarını dolduran potansiyelin siyasette kazanacağı etkinlikle doğrudan ilişkili olacaktır. Bu anlamda sorumluluğumuz, şimdi 1 Mayıs’ın sonrasında, meydanlardaki ‘eşitlik, adalet ve özgürlük’ taleplerinin taşıyıcısı olacak bir siyaset zemininin, SOL bir çıkışın güçlü ve kararlı bir biçimde ortaya konulması olacaktır” ifadelerini kullandı.

DİP DALGAYI ALANDA BÜYÜTELİM

İşleyen sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün mevcut iktidara son verme mücadelesinin başarısı ‘AKP’ye hayır’ çizgisinin ilerisine taşınarak, siyasette başka bir ayrım çizgisinin daha güçlendirilmesine bağlıdır. Bu ayrım çizgisi, sistemin daha iyi yönetilmesine talip olanlarla sistemin topyekûn yıkımını isteyenlerin toplumsal talepleri ve itirazları arasındaki ayrım çizgisidir. Sosyalist SOL bugün tam da 1 Mayıs meydanlarına damga vuran düzen değişikliği talebini siyaset alanına taşıyacak ortak bir mücadele zeminini inşa görevi ile karşı karşıyadır. SOL Parti olarak, hakları için mücadele eden işçilerin, geleceksizlik kaygısındaki gençlerin, özgürlükleri için mücadele eden kadınların, tüm yurtsever emekçi halkın ve ezilenlerin özlemleriyle birleşerek bu büyük ‘dip dalgasını’ şimdi siyasetin ve geleceğin yeni kurucu gücüne dönüştürmek üzere çalışmaktayız ve kuşkunuz olmasın ki bu mücadeleyi tüm dostlarımızla birlikte yoğunlaştıracağız. Şimdi meydanlardaki güçlü sesimizle, umut ve değişim yürüyüşünü başlatmanın zamanıdır!”

Suçlu Göçmenler Değil Emperyalizm ve AKP'dir

DEMOKRATİK VE İNSANİ ÇÖZÜM MÜMKÜN

02.07.2024

UZLAŞMAK MÜMKÜN MÜ?

Hayatla ölümü uzlaştırmak mümkün mü?

05.06.2024

1 Mayıs 2024

Ölümüne Koşan İktidar

02.05.2024

1 Mayıs 2024

İktidarın Ölüm Koşusu

02.05.2024