Kira Artışları Durdurulsun

Haber
Tek adam rejiminin ekonomi politikalarının bir sonucu olarak ortaya çıkan hayat pahalılığı ve yoksulluk barınma gibi bir temel hakka erişimi imkansız hale getirdi. Konutu bir yatırım aracına dönüştüren politikalar, kentsel dönüşüm, mega projeler, gecekondu mahallelerinin kriminalize edilmesi, soylulaştırma ve özelleştirmeler mevcut konut krizinin ve bu kapsamda yaşadığımız kira fiyatlarında yükselişin sebepleri! Bu rantçı ve piyasacı politikalara eklemlenen ekonomik sorunlar kira fiyatlarının önlenemez yükselişinde kendini gösteren barınma krizini derinleştirmiştir. 
Haklarımızı piyasalaştıran bu süreç bugün başta öğrenciler ve yoksullar olmak üzere kent emekçilerinin sokağa itilmesine kapı aralamaktadır. Ortaya çıkan krizin sorumlusu AKP iktidarı ise tüm bu olup biten karşısında genel geçer önlemler sunarak faturanın emekçilere kesilmesine seyirci kalmayı yeğliyor. 
 
Seyretmeyi bırakın, önlem alın!
Kira fiyatlarındaki yıllık artış oranının ortalama %187.2 olması ve Türkiye’de ortalama kiranın asgari ücreti aşması barınma krizi karşısında acil önlemleri gerektirmektedir: 
1. Barınmanın temel bir insan hakkı olarak tesisinin ilk adımı olarak konutu rant aracı olarak gören anlayış terk edilmelidir.
2. Barınma krizini çözmek için sosyal konutlar yapılmalı ve yaygınlaştırılmalı, başta bankaların ve inşaat şirketlerinin elinde bulunanlar olmak üzere fazla konutlar kamulaştırılmalıdır. 
3. Kira fiyatlarındaki yükselişin durdurulması için üst sınır getirmek üzere düzenleme yapılmalıdır.
4. Evden çıkarmalar ve tahliyeler durdurulmalıdır. 
5. Kiracıları tahliye ve kira artışlarına karşı koruyucu yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Borçlar Kanunu'ndaki 10 yıllık kiracının tahliyesine izin veren ve 5 yıllık kiracılar için açılan kira tespit davası maddeleri iptal edilmelidir.
6. Öğrencilerin cemaat ve tarikatlara mahkum bırakılmalarından derhal vazgeçilmeli, öğrencilerin KYK borçları silinmeli ve öğrencilere yönelik parasız, nitelikli yurtlar ve barınma imkanları sağlanmalıdır.
7. Barınma hakkıyla ve bağlantılı olarak temel hakların güvencesi, insanca yaşam koşullarının sağlanması için kira yardımı yapılmalıdır.
 
Barınma herkes için temel bir haktır. Nitelikli konutlarda insanca yaşamak için barınma hakkımızın piyasalaştırma yoluyla erişilemez hale getirilmesine, özelleştirmelere, kentlerin ve doğanın sermaye tarafından talanına karşı kamucu bir konut politikası için, sosyal konutlar için mücadeleyi büyüteceğiz.
Şeriata, Hilafete, Karanlığa Karşı Birlikte Yürüyelim

Aydınlık Ülke Yürüyüşleri

27.02.2024

Pusulada SOL Var

Devrimci Demokratik Cumhuriyet için SOL Var

23.02.2024

Sefalet Ücretini Reddediyoruz

Haklarımız İçin Mücadeleye

13.12.2023

DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET YOLUNDA İLERİ

18-19 Kasım 2023 Program-Tüzük Konferansı Sonuç Bildirisi

01.12.2023