Kin, Nefret, Düşmanlık Ekiyorlar

Haber

Halkın Sorunlarını Çözemiyorlar
Halkı Bölmek, Birbirine Düşman Etmek İçin
Kin, Nefret ve Düşmanlık Ekiyorlar

AKP ve MHP iktidarı altındaki ülkemiz dipsiz bir uçuruma doğru sürükleniyor. Açlık, yoksulluk, işsizlik derinleşiyor. Gırtlağına kadar borca batan halkın tenceresi kaynamıyor. Salgında tel tel dökülen, halkın hiçbir sorununu çözemeyen iktidar güçleri, muhalefeti ve tüm halkı baskı altına almaya çalışıyor.Bahçeli’nin HDP’nin kapatılması çağrısıyla işaret fişeği attığı bu yeni dalga, dün Süleyman Soylu’nun Meclis’teki saldırısı ve sonrasında da MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın katliam çağrısına uzanan tehditleriyle sürdürüldü. 

HDP’yi ‘yok edilmesi gereken mahluklar’ olarak tanımlayarak yapılan çağrı, ırkçı bir nefret ve düşmanlığın bir ifadesinden başka bir şey değildir. Meşru bir Partiye yönelik bu kapatma ve yok etme çağrıları, iktidarın içine düştüğü acizliğin son göstergesidir. 

Ekonomik kriz altında boğulan halkın yükselen sınıfsal taleplerini etnik fay hatlarını harekete geçirerek etkisizleştirmeyi denemenin ülkeyi yeni bir felakete sürükleyeceği unutulmamalıdır. MHP, şimdi halkı parçalamaktan, birbirine düşürmekten medet ummaktadır.

Bundan önce de Kürt halkını ezmek üzere benzer baskılar uygulandı, Partiler kapatıldı. Bu adımlar sonuçta toplumu ayrıştırmaktan, birarada yaşam zeminlerini tahrip etmekten başka bir sonuç üretmedi. SOL Parti, açlık ve sefalete sürükledikleri halkı birbirine düşman etmeye çalışan faşist zihniyete karşı birarada yaşamı kararlılıkla savunacaktır.

DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET YOLUNDA İLERİ

18-19 Kasım 2023 Program-Tüzük Konferansı Sonuç Bildirisi

01.12.2023

İnsanca Yaşam İnsanca Barınma

Kira fiyatlarındaki yükseliş durdurulmalıdır

07.07.2023

Tarımın Geleceği Şirketlere Teslim Edilemez

Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik Taslağına dair

03.07.2023