Trump Kaybetti ‘Makyajlı Trump’ Kazandı

HALKLARIN DÜŞMANI EMPERYALİZM HALKA UMUT OLAMAZ

Haber

Halkların Düşmanı Emperyalizm Halka Umut Olmaz

ABD seçimlerinde (resmi olmayan sonuçlara göre) D.Trump kaybetti; emperyalizmin temsilciliğini ‘makyajlı Trump’ kazandı. Irkçı, yabancı düşmanı, cinsiyetçi bir kabalıkla Beyaz Saray’a ev sahipliği yapan D.Trump, ABD emperyalizminin açık bir temsilciydi. Dünyanın pek çok yerindeki benzer faşist liderlerin yaptığına gibi sınırsız bir yalan ve manipülasyonla halkları birbirine düşman ederek, Amerikan emekçilerini renk, din ve etnik kimlik üzerinden birbirine düşürerek sermayenin çıkarlarının savunuculuğunu yaptı. Trump’ın iktidardan düşürülmesinde pandeminin yarattığı sorunlar içinde özellikle işsizliği hızlı artışına tepkiyle birlikte ırkçılığa itiraz eden milyonların; kadınların ve anti-faşist güçlerin direnci asla yabana atılmamalı.Ancak bugün kazanan ise 'makyajlı Trump' olmuştur. KUTLAMIYORUZ.Biden, ABD emperyalizminin çekirdek kadrosundan yetişmiş, onun yeni temsilcisidir. Trump’la yakın dost olmakla övünen AKP iktidarının temsilcileri şimdi hızlı manevralara yeni duruma uyum göstermeye çalışıyor. AKP iktidarı ABD’nin işbirlikçisi ve sevdalısıdır, bu asla değişmeyecektir.  

Öte yandan Biden üzerinden kurulan liberal hayaller yanılsamadan başka bir şey değildir. ABD eliyle halkların çıkarına bir değişim beklemek; umudu emperyalizminin temsilcilerinde aramak halka ihanettir.ABD emperyalizmi dünya halklarının düşmanıdır. Ortadoğu’yu etnik ve mezhepsel çatışmalarla kan gölüne çeviren, Latin Amerika’da ilerici hükümetleri darbelerle düşürmeye çalışan emperyalizm halka umut olamaz. Sarsılan hegemonyasını sınırsız bir yıkıcılıkla sürdürmeye çalışan ABD emperyalizme karşı umut, ABD sokaklarında ve dünyanın her yerinde bağımsızlık, özgürlük ve kardeşlik için mücadele sol devrimci güçlerdir. ABD emperyalizmini halkın örgütlü gücünü yenerek bağımsızlığı, özgürlüğü ve kardeşliği Türkiye’de, ABD’de, Ortadoğu’da ve her yerde kazanacağız.

Şeriata, Hilafete, Karanlığa Karşı Birlikte Yürüyelim

Aydınlık Ülke Yürüyüşleri

27.02.2024

Pusulada SOL Var

Devrimci Demokratik Cumhuriyet için SOL Var

23.02.2024

Sefalet Ücretini Reddediyoruz

Haklarımız İçin Mücadeleye

13.12.2023

DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET YOLUNDA İLERİ

18-19 Kasım 2023 Program-Tüzük Konferansı Sonuç Bildirisi

01.12.2023