İşimizi, Aşımızı, Geleceğimizi Kendi Ellerimizle ALACAĞIZ

1 MAYIS’ta SOL’da Yüreyelim

Haber

Yok Başka Yolu

İşimizi, Aşımızı, Geleceğimizi

Kendi Ellerimizle ALACAĞIZ

 

 

Türkiye ekonomisi sorumsuz, yetersiz, yolsuzluklara batmış bir kadro elinde korkunç bir felakete sürüklendi. Her şey pahalı halk açlığa mahkûm ediliyor. Başkanlık sistemi denilen bu ucube tek adam rejimi işlemiyor. Halkı açlığa talim etmeye çağırıyor! Hiçbir inandırıcılığı kalmamış bu rejimi yenmeye kararlıyız. Sokak sokak, fabrika fabrika yükselen itirazlarımızı şimdi 1 Mayıs’ta ülkenin dört bir yanında büyük bir meydan okumaya çevirmeye çağırıyoruz!

 

Bu çürümüş ekonomik sistemin alternatifi bu sömürü düzenini ihya etmek olamaz. Sermaye politikalarını sürdürerek, emperyalist tekellerin çıkarlarını korumayı birinci görev sayarak bu krizden halktan yana çıkış bulunamaz. Bugün halkın yaşadığı sorunların kaynağında hepimize ait kamu işletmeleri özelleştirmelerle yok pahasına satılarak, tarım neredeyse tasfiye edilerek, dış borç hızla arttırılarak kurulan harami düzeni vardır. 

 

Halkın önemli bir kesimi kredilerle borç batağına sürüklenmiştir. Sermayenin ve emperyalist tekellerin sömürü programı ile halkın insanca yaşama özlemi uzlaştırılamaz.

İşimizi, aşığımızı ve geleceğimizi ancak kendi örgütlü mücadelemizle, kendi ellerimizle ALACAĞIZ! 

Halktan yana bir çıkış için 1 MAYIS’da SOL’da Yüreyelim

Ekonomide kamuculuğun, kamu çıkarlarının öne çıkartıldığı, özelleştirilen kamu işletmelerinin bir bir geri alacak bir çözüm. Başta eğitim ve sağlık olmak üzere kamu hizmetlerinin her yurttaşa eşit, kaliteli ve parasız ulaştırıldığı bir çözüm. Krize karşı herkese yurttaşlık desteğinin sağlandığı; süper zenginlerden alınacak servet vergisiyle ekonomik adaletin sağlandığı bir düzen. Halkın borç denetim komiteleriyle büyük müteahhitlere döviz cinsi ödemelerin sonlandırıldığı, toplum yararına kullanılmamış ‘tiksindirici borçların’ ödemelerinin askıya alındığı halkçı ve toplumcu bir seçenek var!

Bu seçeneği hep birlikte büyütmek için 1 MAYIS’ta buluşalım!

Emeğin ve özgürlüğün ülkesini kendi ellerimizle KURMAK için birlikte yürüyelim!

 

1 Mayıs'a Giderken İşsizliğe, Yoksulluğa, Pahalılığa Karşı Çözüm Programını okumak için: Zenginlerin değil halkın programı

Şeriata, Hilafete, Karanlığa Karşı Birlikte Yürüyelim

Aydınlık Ülke Yürüyüşleri

27.02.2024

Pusulada SOL Var

Devrimci Demokratik Cumhuriyet için SOL Var

23.02.2024

Sefalet Ücretini Reddediyoruz

Haklarımız İçin Mücadeleye

13.12.2023

DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET YOLUNDA İLERİ

18-19 Kasım 2023 Program-Tüzük Konferansı Sonuç Bildirisi

01.12.2023