15 TEMMUZ KARANLIĞI AKP İLE SÜRÜYOR:

Tarikat cemaat rejimini yeneceğiz

Haber

15 TEMMUZ KARANLIĞI AKP İLE SÜRÜYOR:

Tarikat cemaat rejimini yeneceğiz


Siyasi İslam’ın bir kolu olan Fethullahçılarla, tarikat cemaat koalisyonu AKP arasındaki paylaşım savaşının kanlı sonucu 15 Temmuz’un yıl dönümündeyiz. Ordu, polis, yargı içerisinde teşkilatlandırılmış gerici öbeklerin neler yapabileceğini gördüğümüz kanlı darbe girişiminin yıl dönümünde yine devletin her kademesine yerleştirilen tarikat cemaat gruplarını tartışıyoruz. 

Hepimiz biliyoruz ki siyasal İslamın gelişimi ABD destekli politikaların sonucudur. Doğrudan CIA’nın denetimindeki gerici örgütlenmeler Kanlı Pazarlar’dan Maraş’lara uzanan karanlık bir tarihin içinde yeşertilmiştir. 12 Eylül askeri faşist darbesi ile yükselen devrimci halk mücadelesi bastırılırken,  dinselleşme bir devlet politikası olarak güçlendirilmiştir. 


Bu dönem boyunca kimi zaman gladyo tarafından önleri açılarak kimi zaman hileyle yargıda, askeriyede, polis teşkilatında teşkilatlandırılan cemaatler AKP’nin iktidara gelmesinin ardından, bu karşı devrimci yıkımı hızlandırdılar. Bu sürecin en önemli öznesi de FETÖ oldu. ABD’nin, yeşil kuşak içinde büyüttüğü bu yapı AKP’nin yargıdaki tetikçisi, polisteki vurucu gücü oldu. Bunda hiç kuşku yok ki en önemli eşiklerden birisi de 2010 referandumu olarak gerçekleşti. Evet kampanyası ile birlikte yargıdaki tarikatçı cemaatçı örgütlenmenin önü açıldı 

15 Temmuz sonrası OHAL KHK rejimi ile yönetilen Türkiye daha sonra da tek adam rejiminin kurumsallaştığı ucube bir rejime geçti. Devlet içerisinde yeni tarikat ve gruplar teşkilatlandırıldı. Her türlü şaibe ve pislik çeteler eliyle yürütülürken ilerici kadrolar KHK’lar ile kurumlardan uzaklaştırıldı. 

CIA kucağında yetişmiş vahşi bir çetenin ve ona “ne istedilerse verenlerin” ülkemize ve halka bir ihanet girişimi olan 15 Temmuz bastırılsa da, aynı karanlık yoldan yürüyenler bugün ülkemizi ekonomik ve siyasi olarak yıkıma sürüklüyor. Sağlık, adalet, emniyet, askeriye gibi tüm alanlarda tarikatlar devleti parselliyor. Tarikat şeyhlerinin cenazeleri cumhuriyete karşı adeta bir kalkışmaya dönüştürülüyor. Bu yolun sonu yeni bir 15 Temmuz karanlığıdır. 

Türkiye’yi bu karanlıktan SOL çıkaracak! Yaşasın aydınlık, laik, gerçekten demokratik ve bağımsız bir Türkiye mücadelemiz.

Şeriata, Hilafete, Karanlığa Karşı Birlikte Yürüyelim

Aydınlık Ülke Yürüyüşleri

27.02.2024

Pusulada SOL Var

Devrimci Demokratik Cumhuriyet için SOL Var

23.02.2024

Sefalet Ücretini Reddediyoruz

Haklarımız İçin Mücadeleye

13.12.2023

DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET YOLUNDA İLERİ

18-19 Kasım 2023 Program-Tüzük Konferansı Sonuç Bildirisi

01.12.2023