106 Yıldır Süren Acı

Haber

Ermeni kardeşlerimizin 106 yıl önce yaşadığı büyük acıyı bugün aynı derinlikte yüreğimizde hissetmeye devam ediyoruz.

106 yıldır bu büyük acıyla gerçek bir yüzleşme yapılmadı. İktidarların inkar yöntemleriyle bu sürecin üzeri örtülmeye çalışıldı. Ancak, inkar ederek bu tarihsel gerçeklerin, bu toprakların kanayan acısının üzerini kapatmak mümkün değildir. Gerçek bir yüzleşme ve hesaplaşma bir geçmiş muhasebesinden de öte kardeşçe bir geleceği inşa etmek için önemlidir.

Bu sorun milliyetçiliğin inkar penceresinden de emperyalist merkezlerin çıkar penceresinden de bakılarak çözülemez. İnanıyoruz ki Ermeni sorununun çözüleceği yer yine bizim topraklarımızdır. Biden ve Avrupalı emperyalistlerin mesajları bu çerçevede değerlendirilmelidir.

Bugün halklar arasındaki kin ve nefreti körükleyen her tür girişim karşısında Ermeni halkının acısını paylaşıyor ve bugün Türkiye’de maruz kaldıkları dışlanmayı kınıyoruz. Bu acıyı halkın ortak acısı ve derdi haline getirerek kardeşlik ve birlikte yaşam için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz.

Yaşasın Halkların Kardeşliği

İnsanca Yaşam İnsanca Barınma

Kira fiyatlarındaki yükseliş durdurulmalıdır

07.07.2023

Tarımın Geleceği Şirketlere Teslim Edilemez

Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik Taslağına dair

03.07.2023

Mücadele Bizde

30.05.2023

Mücadeleye Devam

28.05.2023