106 Yıldır Süren Acı

Haber

Ermeni kardeşlerimizin 106 yıl önce yaşadığı büyük acıyı bugün aynı derinlikte yüreğimizde hissetmeye devam ediyoruz.

106 yıldır bu büyük acıyla gerçek bir yüzleşme yapılmadı. İktidarların inkar yöntemleriyle bu sürecin üzeri örtülmeye çalışıldı. Ancak, inkar ederek bu tarihsel gerçeklerin, bu toprakların kanayan acısının üzerini kapatmak mümkün değildir. Gerçek bir yüzleşme ve hesaplaşma bir geçmiş muhasebesinden de öte kardeşçe bir geleceği inşa etmek için önemlidir.

Bu sorun milliyetçiliğin inkar penceresinden de emperyalist merkezlerin çıkar penceresinden de bakılarak çözülemez. İnanıyoruz ki Ermeni sorununun çözüleceği yer yine bizim topraklarımızdır. Biden ve Avrupalı emperyalistlerin mesajları bu çerçevede değerlendirilmelidir.

Bugün halklar arasındaki kin ve nefreti körükleyen her tür girişim karşısında Ermeni halkının acısını paylaşıyor ve bugün Türkiye’de maruz kaldıkları dışlanmayı kınıyoruz. Bu acıyı halkın ortak acısı ve derdi haline getirerek kardeşlik ve birlikte yaşam için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz.

Yaşasın Halkların Kardeşliği

Şeriata, Hilafete, Karanlığa Karşı Birlikte Yürüyelim

Aydınlık Ülke Yürüyüşleri

27.02.2024

Pusulada SOL Var

Devrimci Demokratik Cumhuriyet için SOL Var

23.02.2024

Sefalet Ücretini Reddediyoruz

Haklarımız İçin Mücadeleye

13.12.2023

DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET YOLUNDA İLERİ

18-19 Kasım 2023 Program-Tüzük Konferansı Sonuç Bildirisi

01.12.2023