Eğitim Krizine 10 Maddede Acil Çözüm

Sistem Çöktü Yoksul Halk Çocukları Eğitimden Yoksun

Haber

SİSTEM ÇÖKTÜ YOKSUL HALK ÇOCUKLARI EĞİTİMDEN YOKSUN
EĞİTİME BÜTÇE VERİLSİN, ÖZEL OKULLAR KAMULAŞTIRILSIN

10 MADDEDE ACİL ÇÖZÜM

Bugün okul öncesi ve 1. sınıflar için yüz yüze eğitim başlıyor. En temel haklar olan sağlık ve eğitim hakkının "alınıp satılabilir hizmetler" olduğunun dayatıldığı AKP politikaları sonucunda sağlık krizi ile birlikte eğitim krizi yaşanıyor. Eğitimde eşitlik ilkesi ortadan kaldırıldı, eğitim hak değil ayrıcalık haline getirildi. Ziller yoksul çocuklar için çalmıyor.

Okulların açılmadığı, uzaktan eğitimde yaşanılan eşitsizliklerin giderilmediği her gün çocukların eğitimden kopuşu hızlanıyor.

Yüz yüze eğitimin sağlık riskine neden olmadan başlayabilmesi için yeterli öğretmen, temizlik, sağlık emekçisi ataması yapılmadı. Okulların temizlik, koruyucu malzeme ihtiyacı eksiksiz sağlanmadı. Fiziksel mesafenin korunması için yeterli derslik hazırlanmadı. Okulların salgında kapanmasından bugüne eğitime ek bütçe AKP'nin gündemine dahi girmedi.

16 Mart' ta salgında okullar kapandı, uzaktan eğitim başladı. Aylar geçmesine rağmen öğrencilerin uzaktan eğitime erişebilmesi için gerekli olan cihazlar, internet erişimi ücretsiz sağlanmadı. Ders içeriklerinin yeniden yapılandırılması, öğrencilerin devamlılığının sağlanması ile ilgili çalışmalar yapılmadı. Uzaktan eğitime erişim imkanı olan çocuklar için dahi eğitimin sürekliliği ortadan kalktı.

Salgında özel okul, vakıf üniversitesi patronlarının, sermayenin tüm talepleri hayata geçirildi. AKP salgında da bir kez daha tercihinin halktan yana değil, bir avuç zenginden yana olduğunu, olacağını ilan etti. 

Salgında dahi gerici yapılarla protokoller, iş birlikleri, zorunlu imam hatipleştirme politikaları hızla sürdürüldü.

Kamusal eğitim ve laiklik mücadelesinin çocuklar ve ortak geleceğimiz için ne kadar yaşamsal olduğuna hep birlikte tanıklık ediyoruz. 

Her okul artık bizim için mücadele alanıdır. Okullar kamusal alanlardır halka aittir. Her okul o mahallede yaşayanlarındır, o okulun velilerine, öğretmenlerine, eğitim emekçilerine, öğrencilerine aittir. Bize ait olana, geleceğimize hep birlikte sahip çıkmanın tam zamanıdır. Kamu kaynakları halkın kaynaklarıdır, halk için kullanılmalıdır.

10 MADDEDE ÇÖZÜM

1-Özel okullar ve vakıf üniversiteleri kamulaştırılmalıdır.

2-Tarikat, cemaat yurtları, özel yurtlar kamulaştırılmalıdır.

3- yüze eğitimin sağlık riskine neden olmadan başlayabilmesi için eğitime acilen yeterli bütçe ayrılmalıdır.

4- Ebeveynlerden birine ücretli izin hakkı verilmelidir.

5-İhtiyacı olan her öğrenciye her ay düzenli olarak eğitim desteği sağlanmalıdır. Tüm öğrenciler için ücretsiz yemek ve ulaşım sağlanmalıdır.

6-Öğrencilerin uzaktan eğitime erişimi için gereksinim duyduğu bilgisayar, tablet, TV ihtiyacı ücretsiz olarak dağıtılmalı,  internet erişimi olmayanlara sınırsız ve ücretsiz internet kullanımı sağlanmalıdır.

7-Kırsal kesimler ve yoksul mahallelerde internet erişim sorununun çözümü için fiziki koşullar sağlanmalı, sınırsız ve ücretsiz internet kullanımı sağlanmalıdır.

8-Sınıf mevcutlarının azaltılması için derslik sayısı artırılmalı, öğretmen ataması yapılmalıdır.

9-Temizlik emekçisi, sağlık emekçisi ataması yapılmalıdır.

10-Öğrenciler ve eğitim emekçilerine ücretsiz ve düzenli test yapılmalıdır.

Memleketinden ve bugünümüze ve geleceğimize dair umutlarından vazgeçmeyen herkesi;

Bize ait olana okullara, üniversitelere ortak geleceğimize sahip çıkmaya, kamusal eğitim mücadelesini yükseltmeye çağırıyoruz. Kamusal eğitim mücadelesi çocukların, gençlerin hayallerine, umutlarına sahip çıkma mücadelesidir. Onlar bir avuç, biz ise milyonlarız, birlikte başarabiliriz.

 

Şeriata, Hilafete, Karanlığa Karşı Birlikte Yürüyelim

Aydınlık Ülke Yürüyüşleri

27.02.2024

Pusulada SOL Var

Devrimci Demokratik Cumhuriyet için SOL Var

23.02.2024

Sefalet Ücretini Reddediyoruz

Haklarımız İçin Mücadeleye

13.12.2023

DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET YOLUNDA İLERİ

18-19 Kasım 2023 Program-Tüzük Konferansı Sonuç Bildirisi

01.12.2023