BEN DE VARIM

NE YAPARLARSA YAPSINLAR BAŞARAMAYACAKLAR
KAZANACAĞIZ!
HAYDİ BİR ADIM ÖNE

Türkiye ekonomik, siyasi ve toplumsal bir kriz içinde. Bu krizin bizatihi kaynağı olan AKP, çürümüş iktidarını sürdürebilmek için ülkemizi ateşin içine atmaktan çekinmiyor.

Memlekete sahip çıkma kararlılığında olan tüm emekçi yurtsever insanların ortak sorumluluğu, bu tek adam rejimine son vermek için birleşmektir.

Birleşeceğiz, Mücadele Edeceğiz ve Mutlaka Kazanacağız

AKP, tutuklama, baskı ve yasaklarla bir kez daha “atı (ç)alıp Üsküdar’ı geçme” planları kuruyor. SADAT’dan şeriatçı paramiliter güçlere ve YSK’dan devletin baskı aygıtlarına ellerindeki tüm olanaklar bunun için seferber ediliyor.

Bu gözü kararmış kötülükle baş edecek gücümüz olduğunu göstereceğiz! Tüm muhalefet güçleri birlikte ve dayanışma içinde, sandıklara sahip çıkarak başarmanın yolunu açmak için bir adım öne çıkıyoruz!

Ezilen Halk Bir Olacak, Sömürücüler Defolacak!

Emekçi halk görülmemiş bir açlığa ve yoksulluğa mahkûm edildi. Ülkenin tüm kaynaklarını ve emeğimizi yağmalayan bir avuç soyguncu ise harami düzenini sürdürmek için ezilen halkı birbirine düşman etmeye çalışıyor.

Dinsel, mezhepsel ve etnik ayrımlar körüklenerek yaratılacak bir şiddet ve kaos ikliminden medet umuluyor. Savaş yeni fiili OHAL ve basıyla toplum yeni bir kutuplaşmaya zorlanacak.

İzin vermeyelim! Din farkı, dil farkı bilmeksizin işçiler, köylüler, gençler, kadınlar ve tüm ezilen halk bizi sömürenlere karşı birlik olacağız.

Gerçek Bir Değişim İçin Birleşiyoruz

Siyasal İslamcı rejime karşı kazanmak da gerçek bir değişimin yolunu açmak da sağ politikalarla başarılamaz.

Düzen muhalefetinin, ülkenin cumhuriyetçi, ilerici, demokratik ve devrimci birikimlerini yok sayan sağ eğilimli politikalarının halkın yararına bir dönüşüm gerçekleştiremeyeceği açıktır.

Eşitlik için, özgürlük için, bağımsızlık için, demokrasi için, barış için, adalet için, laiklik için memleketin dört bir yanında sesimiz yükseltmeliyiz.

6.Filo’ya hayır diyen, bağımsız bir ülke ve emekçi halk için canını ortaya koyan devrimcilerin izinde bugün bir kez daha tarikat-cemaat karanlığına son verdiğimiz, bir avuç sömürücünün kölelik çarklarını kırdığımız, ABD’yi ve tüm emperyalist şirketleri ülkemizden kovduğumuz, barışın ve kardeşliğin filizlendiği, kadınların özgürce yaşadığı, doğanın talanına son verdiğimiz eşit ve özgür bir geleceği kurmak için bir adım öne çıkıyoruz.

Bir dönme dolap misali hep aynı yere dönmemek; hayal kırıklığının değil hayallerimizin gerçek olduğu bir ülke kurmak bizim elimizde. Eşitlik ve özgürlük yolunda geleceğimizi birlikte kurmak, hayallerimize gidecek yolu birlikte açmak için birleşiyoruz.

Haydi Bir Adım Öne!

Şimdi, kazanmanın yolunu açmak için bir adım öne çıkıyoruz!

Birlik olacağız, dayanışma içinde mücadele edeceğiz. Her birimiz elinden ne geliyorsa, gücü neye yetiyorsa yapacak ve karşımızdaki karanlığı alt edeceğiz.

Biliyoruz ki örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez!

Kazanmak için bugün hayatın her alanında örgütlü mücadeleyi büyüteceğiz. Her mahallede ve sokakta kurduğumuz dayanışma ve birlik ile yoksulluğa, pahalılığa ve baskılara karşı duracağız. Sandıklara sahip çıkmak ve her tür hileye karşı mücadele etmek için bugünden toplumsal bir seferberliği başlatacağız.

Haydi artık gün bekleyecek gün değil; sen de bir adım öne çık, mücadeleye güç ver!