ÖZEL HASTANELER KAMUNUN DENETİMİNE GİRMELİDİR

Sağlık kriziyle, sermayeye ve piyasaya teslim edilmiş sağlık sisteminin halka sağlık hizmeti ulaştırmadaki yetersizliği tüm ülkelerde apaçık ortaya çıktı.
Ülkemizde de kamu hastanelerinin yatak sayısı, yoğun bakım, tıbbi dokuman ve sağlık emekçilerinin korunma koşullarının yetersizliği sıkla dile getirilmektedir. Krizin daha da derinleşeceği önümüzdeki günlerde bunun ağır sonuçlarıyla karşılaşmaya devam edeceğiz.

Halk sağlığının korunabilmesi için

  • Hiç zaman kaybetmeden tüm özel hastaneler kamunun denetimine girmelidir.
  • Kamu ve özel tüm hastanelerde halka ücretsiz ve nitelikli sağlık hizmeti sunulmalıdır.
  • Özel hastane zincirine sahip olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu karar için öncülük etmelidir.
  • Evden çıkamayan başta riskli gruplar olmak üzere tüm halka maske, dezenfektan ve eldiven temin edilmelidir.
  • Sağlık çalışanlarının sağlığı önemlidir. Tüm sağlık emekçileri için koruyucu ekipmanlar tedarik edilmeli, aile sağlığı merkezleri ve hastanelerin sterilizasyonu sağlanmalıdır.
  • Tıbbi malzeme ve gıda stokçuluğu yapan kişi ve kurumlar ifşa edilmeli, ağır şekilde cezalandırılmalıdır.
  • Karantina süresince tüm işçilere ücretli idari izin verilmelidir. “Hastalık hali” kapsamına alınmalıdır.
  • GSS prim borçları ve vergi borçları silinmelidir.
  • Görevlendirme nedeniyle çalışan işçilerde Korona Virüsü tespit edilmişse iş kazası ve meslek hastalığı kabul edilmelidir.
  • Tüm ortak kullanım alanları (meydan, park, gar, istasyon, vd.) ve toplu taşıma araçları düzenli temizlenmeli, dezenfekte edilmelidir.