İşsiz Bırakılan, Borç Batağında Çırpınan Gençlerin Şimdi De Sağlık Hakkı Elinden Alınıyor
Okulunu bitirip iş bulamayan gençlerin, siftah yapamayan esnaf ve zanaatkârlar başta olmak üzere yaklaşık 5 milyon vatandaş 1 Ocak 2020’den itibaren sağlık hizmetine erişimi engelleniyor. Herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan, okulunu bitirip iş bulamayan gençler ile primlerini zamanında ödeyemeyip borçlu duruma düşen esnaf ve zanaatkârlar Sağlık Bakanlığı hastaneleri ile kamu üniversite hastaneleri de dahil olmak üzere sağlık hizmet sunucularından 31.12.2019 tarihinden sonra sigorta kapsamında sağlık hizmeti alamayacaklar.

Kriz altında ezilen başta gençler olmak üzere emekçi halkın sağlık hizmetine erişiminin engellenmesi kabul edilemez. Borç batağına düşürülmüş gençler başta olmak üzere emekçiler GSS primlerini ödeyebilecek durumda değildir.

Gençler İşsiz, Gençler Borçlu! Genç nüfusta işsizlik giderek artmaktadır. TUİK, Eylül 2019 işgücü istatistiklerine göre genç nüfusta (15- 24 yaş) işsizlik oranı %26.1, ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise %28.6’dır. Özellikle üniversite mezunları hem işsiz gezmekte hem de öğrenim kredi borçlarıyla karşı karşıya kalmaktadırlar. Şimdi de genel sağlık sigortası borçlarıyla ve hacizle uğraşmak zorunda bırakılıyorlar. Yetmez gibi bir de kamu sağlık hizmetlerine erişimleri de bu yılın başından itibaren yasaklanmakta.

Kaynak Var: GSS Fon Gelirleri Sağlık Hizmetleri İçin Kullanılmalıdır Genel sağlık sigortası fon gelirleri, genel sağlık sigortası kapsamında sağlanan sağlık hizmetlerini karşılamak için yeterli gelmekte ve hatta fazla vermektedir. SGK 2013 ve 2016 yılı Sayıştay denetim raporlarında genel sağlık sigortasından sağlanan ve sağlık hizmetleri dışında başka bir amaçla kullanılmaması gereken genel sağlık sigortası fonunun 5510 ve 5502 sayılı Kanunlara aykırı olarak sosyal sigorta fonu açıklarını kapatmak için kullanıldığı tespit edilmiştir. SGK’nın kendi verileri ve Sayıştay denetim raporlarının sonuçları da açıkça ortaya koymaktadır ki primlerini zamanında ödeyemeyip borçlu duruma düşen vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için yeterli kaynak mevcuttur. Sosyal Güvenlik Kurumu genel sağlık sigortası fon varlığında kalması ve sağlık hizmetleri için kullanılması gereken kaynağı kanunun açık hükmüne rağmen açıkları kapatmak için sosyal sigorta fonuna aktaracağına, primini ödeyemeyen esnaf ve zanaatkârların ve okullarını bitirip iş bulamayan, primini ödeyemeyen genç işsizlerin sağlık hizmeti alabilmesi için kullanmalıdır. Ülkenin bütün vatandaşları için sağlık hizmetleri ücretsiz olmalı; sağlık hizmeti alabilmek için GSS primi, ilave ücret, katılım payı ödemek gibi bütün uygulamalar kaldırılmalıdır. Prim esasına dayalı sağlık sigortacılığının Türkiye’nin gerçekleri ile uyuşmadığı açıktır. GSS uygulanmasından vazgeçilmeli, sağlık harcamaları genel bütçe kaynaklarından karşılanmalıdır.Bize Ulaşın 👋